Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Fotografie kostolov Slovenska zhotovil Bratislavčan Zdenko Dzurjanin (nar. 1986). Za ostatných osem rokov navštívil každú slovenskú obec a mesto (spolu 2927) a odfotografoval každý kostol (spolu 4146). V mapovaní kostolov pokračuje.
Zdenko Dzurjanin absolvoval odbor Ruské a východoeurópske štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je v slobodnom povolaní a venuje sa prekladateľstvu a tlmočníctvu.
Na prezentačnej stránke tohto unikátneho historicko-zemepisného projektu spolupracuje s autorom a fotografom Pavlom Demešom, ktorý kurátorsky pripravil putovnú fotograficko-faktografickú výstavu pod názvom Videl som všetky kostoly Slovenska.
Otváracia výstava sa realizovala v lete 2015 vo výstavnej sieni Klarisky v Bratislave vďaka Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (www.bkis.sk).
Výstava predstavuje bohatstvo slovenských kostolov, ich historický a architektonický vývoj od 9. storočia dodnes. Tak ako celý projekt prináša zaujímavé údaje o slovenských rímskokatolíckych, evanjelických, gréckokatolíckych, reformovaných a pravoslávnych kostoloch.
Vernisáž v Klariskách 23. júna 2015 oficiálne spustila aj internetovú verziu projektu. Webové aplikácie na adrese www.kostolyslovenska.sk umožňujú rýchle a pohodlné vyhľadávanie kostolov s ich krátkymi charakteristikami.

Mediálni partneri