Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Vyhodnotenie Medzinárodnej výtvarnej súťaže „ NAŠI SUSEDIA“

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow, pripravil pre deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja VI. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Naši susedia“. Žiaci vo veku od 7 do 18 rokov mali možnosť zaslať do súťaže práce vytvorené na tému „Zvieratá veľké a malé“. Zaujímavá téma poskytla mladým výtvarníkom bohatý priestor na stvárnenie nápaditých výtvarných prác. Z Vranovského okresu sa do súťaže prihlásilo 8 škôl /ZŠ Ondavské Matiašovce, ZUŠ Vranov n. T., SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Lúčna, ŠZŠI Budovateľská, ZŠ Zámutov, ZŠ Sídlisko II. a ZŠ Bernolákova /, ktoré zaslali do súťaže spolu 69 prác. Po vzhliadnutí 1094 výtvarných prác (861 z poľských škôl a 233 prác zo slovenských škôl) sa štvorčlenná porota rozhodla oceniť 156 víťazných prác podľa troch vekových kategórií a udeliť im ceny a čestné uznania. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 15.4.2016 v Rzeszowe. Nie všetci sa mohli zúčastniť slávnostného vyhodnotenia súťaže v Poľsku. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. sa ako spoluorganizátor súťaže rozhodol túto milú udalosť spoločne s víťazmi osláviť ešte raz vo Vranove n. T. Pre žiakov, ktorí získali ocenenie, pre ich rodičov a pedagógov pripravil 27.5.2016 pri príležitosti otvorenia výstavy, slávnostné odovzdávanie cien, spojené s malým občerstvením.
V I. kategórií od 7 do 10 rokov získal ocenenie Jakub Goroľ. V III. kategórií od 15 do 18 rokov získala čestné uznanie Lucia Jacková. V kategórií špeciálnych škôl získal čestné uznanie Lukáš Prostredný.
Do výstavy boli zaradené taktiež práce, ktorými autormi sú žiaci: Matej Demčák, Sofia Ella Bančanská, Leona Polakovičová, Tamara Tatrayová, Šimon Saraka, Zuzana Telepunová, Norbert Jakubek, Júlia Legdanová, Veronika Višňovská, Viktória Kovaľová, Dávid Štecák.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu nášho mesta. Zároveň naša úprimná vďaka patrí aj pedagógom, ktorí mladých umelcov na súťaž pripravovali. Ďakujeme: Mgr. Márií Leškovej, Mgr. Adele Sabovíkovej, Mgr. Martine Kotvasovej, Mgr. Jánovi Kostelnikoví, Mgr. Helene Borošovej, RNDr. Ľubici Hrinkovej, Mgr. Lucii Jenčová rod. Zeleňákovej a Mgr. Martine Koščovej. Výstava najlepších prác VI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „ Naši susedia ”bola verejnosti prístupná do 15.6.2016 v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. Kto ju navštívil, krátko nahliadol do sveta farieb a fantázie našich detí.

Nusová Silvia Referent MsDK

Mediálni partneri