Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Pod názvom „ Chvála Tvoja na veky ” ste mali možnosť zhliadnuť v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. výstavu fotografií poľského umelca Tomasza Kasprzyka. Autor výstavy, spoločne s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T., Vás od 20.6 . do 31.7.2016 vtiahli do tajomného sveta sestier Bernardyniek, ktoré žijú za múrmi kláštora v Zakliczynie.

Fotograf Tomasz Kasprzyk musel dostať nielen špeciálne povolenie na vstup do neprístupnej zóny kláštora, ale aj získať si dôveru a priazeň mníšok. Výstava s podtitulom Ad Maiorem Gloriam Tuam obsahuje niekoľko desiatok fotografií, ktoré zachytávajú rehoľné sestry v rôznom veku, každú so svojim osudom v schéme každodenného života, s osobitným poslaním obetovať sa pre iných. Pozorný a citlivý príjemca ocení úprimnosť a otvorenosť sestier Bernardyniek, s akou nás zoznámili so svojím svetom. V dňoch od 20.6 . do 31.7.2016 ste sa mohli v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. zamyslieť a venovať reflexii nad rozmanitosťou ľudských osudov. www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl

Tomasz Kasprzyk je členom Fotoklubu Poľskej republiky so sídlom vo Varšave a Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) so sídlom v Paríži. Je tiež členom Fotografického spolku v Krynici a skupiny PLAJA – neformálneho združenia výtvarníkov z Jasla. V roku 2010 boli jeho fotografie ocenené na „XI. Medzinárodnej fotografickej súťaži umeleckého aktu a potrétu Andrzeja Krynického – AFRODYTA 2010“. Vlastní medailu „Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Výstava vznikla v spolupráci so spoločnosťou „Celfoto”. www.kasprzyk-art.eu

Mediálni partneri