Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Dni mesta Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou spolu s Mestským domom kultúry aj tento rok zorganizovali Dni mesta Vranov nad Topľou, ktoré sa už tradične konali 3 dni, od piatku 17. do nedele 19. júna pred MsDK a v nedeľu aj na futbalovom ihrisku, kde sa oslavovalo 115. výročie futbalu v našom meste. Slávnostnému otvoreniu podujatia predchádzal tradičný sprievod o 14:30 od AOC k Mestskému domu kultúry, ktorý viedli mažoretky Varanovia, nasledovala dychovka hrajúca do kroku, taktiež v sprievode nechýbali predstavitelia mesta, pozvaní hostia, tanečné súbory, či ďalší účinkujúci. Následne pred MsDK primátor mesta Ing. Ján Ragan oficiálne otvoril najväčšiu akciu v roku. Koncert speváckych zborov začal o 15:00, pokračoval vystúpením DFS Cifroško, detské oči potešila kúzelnícko-hudobno-tanečná Mimoni Dance Show. Príjemná hudba znela pred MsDK po 18:00 v podaní HS Motív, FS Vargovčan, miestni sa zabávali aj na dobre známom zabávačovi vystupujúcom pod menom Jožko Jožka. Veľký potlesk a obdiv si vyslúžil aj súbor Brestčanka z Bieloruska. Najviac ľudí sa v piatok tešilo na miestnych spevákov, muzikantov a zabávačov v jednom, na hudobnú skupinu Drišľak. Sobota za piatkom vôbec nezaostávala. Už od 10:00 sa pred AOC vystriedali folklórne telesá: ĽH Šašinka, DFS Ďatelinka a DFS Lipovček. Vidieť ste mohli aj Vranovské choduľové divadlo. Mladšiu generáciu potešila Strýko Baltazár Show a starším zahrala na nôtu country skupina Fathers. Od 16:00 až do neskorých večerných hodín patrilo pódium kapelám, ktoré rozprúdili zábavu a vystúpili v rámci Festivalu mladých hudobných skupín „Hudba nie drogy.“ Súčasťou Dni mesta boli tento rok aj Vranovské zborové slávnosti. Tie ste si mohli vychutnať počas 2 dní, v piatok v Bazilike minor Narodenia Panny Márie, kde sa o 19:30 uskutočnil Festivalový koncert zborov a v sobotu vrcholilo podujatie Galakoncertom o 18:00 v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svärého vo Vranove. Medzi sprievodné podujatia patrilo aj otvorenie dvoch výstav – Vranov nad Topľou z vtáčej perspektívy s predstavením novej mestskej publikácie a výstavy Chvála Tvoja na veky, ktorej autorom fotografií je Tomasz Kasprzyk z Jasla. Počas Dni mesta ste mohli ochutnať aj jedlá tradičnej slovenskej kuchyne. Tie podľa opýtaných boli akýmsi bonusom a dodali podujatiu tu správnu šťavu, arómu, resp. boli istou pridanou hodnotou.
Mgr. Eva Faithová

Mediálni partneri