Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Posledný augustový víkend patril vo Vranove nad Topľou už tradične folklóru. Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom a Mestským domom kultúry pripravili pre obyvateľov mesta a priaznivcov folklóru veľkolepé podujatie - 47. Hornozemplínske folklórne slávnosti, ktoré sú aj akýmsi sviatkom folklóru na hornom Zemplíne. Bohatý slávnostný program sa odohrával na pódiu pred Mestským domom kultúry a bol rozdelený na 3 časti: poklady, skvosty a klenoty. Tieto slová podľa usporiadateľov vystihujú folklórne bohatstvo vranovského okresu, ktorému sa obyvatelia s nadšením a láskou už desaťročia venujú.
Slávnosti začali v sobotu 27. augusta o 15:00. Prvý deň osláv bol pomenovaný ako Poklady „z babovej ladi“. V preklade „babkina truhlica“ bola súčasťou scény na pódiu a mladí herci z nej vyberali rôzne predmety, s ktorými ich „babka“ zoznamovala. Takto bol sobotňajší program folklórnych skupín vranovského regiónu popretkávaný kratučkými hereckými scénami, ktorými mladí herci talentovane a vtipne uviedli na pódiu 15 folklórnych telies, a to: FSk Čakľov, FSk Ondavka, ŽSSk Skrabčanka, ŽSSk Vederko, FSk Hencovčan, ŽSSk Ružička, ŽSSk Herlica, ŽSSk Juskovčanky, MSSk Šedliščanske chlopi, FSk Porubjanka, ŽSSk Lipka, Vranovskí heligonkári, FSk Verbina, FSk Konopianka, ŽSSk Pošančanky. Scenár prvej časti pripravila Zuzana Demčáková a réžiu Miroslav Jenčo.
Nedeľa označovaná aj ako galaprogram týchto slávností bola rozdelená na 2 časti: Klenoty z Rzeszówa a Skvosty Zemplína a Šariša. Najprv o 15:00 program obohatil súbor Rudki z partnerského poľského mesta Rzeszów. Ten vystúpil s profilovým výročným programom s názvom Krajina folklóru, s choreografiou Tomasza Rozeka a hudbou Krzysztofa Kubalu. Vranovčania si tak mohli vychutnať, v priebehu prvej hodiny nedeľňajšieho programu, aj poľský folklór. O 16:00 totiž začínala hlavná časť Hornozemplínskych folklórnych slávností – Skvosty Zemplína a Šariša, ktorú moderovala Anna Gdovinová a réžiu mal v rukách Peter Kocák. Medzi účinkujúcimi nechýbali a svoje folklórne umenie predviedli: FS Vranovčan, FS Orgonina, FS Lipovec, FS Oblík, FSk Parchovianka, DFS Cifroško, DFS Ďatelinka, DFS Lipovček, sólisti tanečníci a speváci zo súťaží Šaffova ostroha, Talenty a Roztoky 2016.
Vášeň k folklóru, radosť z tejto hudby, spevu a tanca pritiahla pred Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou stovky ľudí, ktorí svojim potleskom a spevom známych piesní dali najavo, čo majú vo svojom meste, respektíve okrese najradšej. Tešíme sa, že mesto Vranov nad Topľou každoročne podporuje folklór a že si ľudia v našom meste vážia a naďalej zachovávajú tradície.

Mgr. Eva Faithová

Mediálni partneri