Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Honza Nedvěd sa po takmer dvojročnej prestávke vracia na pódium!!!“ Týmito slovami začínal text k propagácii koncertu najznámejšieho českého folkového a trampského pesničkára. A veru tieto slová potešili aj fanúšikov vo Vranove nad Topľou. Tí si už od spustenia predaja začali rezervovať a následne kupovať vstupenky vo veľkom štýle.

A tak po dvojročnej prestávke zavítal tento nadčasový hudobník a spevák aj do nášho mesta. Koncert sa uskutočnil 15. septembra o 19:00 v Estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Možno by ste na koncerte čakali len staršiu vekovú kategóriu, ale realita bola iná. Nadčasovosť piesní sa premietla aj v publiku. Koncertu sa zúčastnili odhadom tri vekové generácie. S výborným spevákom vystúpili na pódiu aj dve skvelé hudobné osobnosti: Jindra Koníř a Pavel Helan. Tohtoročné turné má byť akousi oslavou a tiež vďakou publiku za to, že im Honza už 50 rokov môže na koncertoch hrať svoje piesne a robiť im svojou hudbou radosť.

Vo Vranove bola atmosféra veľmi príjemná. Asi najkrajšie, čo spevák môže zažiť je, keď si s ním publikum začne od srdca spievať. Tento moment nechýbal ani tomto koncerte a dokonca sa viackrát zopakoval, za čo publiku ďakoval aj samotný spevák. Odzneli najznámejšie Nedvědovky ako Kohout, Podvod, Biblia, ale ja pesničky z posledného CD Souhvězdí Jisker. V závere koncertu diváci tlieskali a videli sme na nich aj úprimnú radosť, že po dlhšej dobe ich obľúbený spevák koncertoval aj v našom meste. Fanúšikovia si s ním vychutnali jeden skvelý večer a po poslednej piesni ho odmenili tzv. standing ovation.

Mgr. Eva Faithová

Mediálni partneri