Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Archiv podujatí

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

Pesničkový Mikuláš navštívil Vranov n. T. aj tento rok

Aj tento rok Mesto Vranov n. T. a Mestský dom kultúry vo Vranove n.T. spojili svoje úsilie a pripravili pre deti nášho regiónu nezabudnuteľný zážitok v podobe niekoľkých Mikulášskych vystúpení. V pondelok 5.9.2022 popoludní pracovníci Mestského domu kultúry vymenili svoje oblečenie za herecké kostýmy čerta Brumteláša, čertíka Fuka a sv. Mikuláša. V doprovode ježibaby, anjelov, čertíkov a iných rozprávkových bytostí, ich konský záprah a mini vláčik previezol mestom a pozabával deti. Na námestí pred budovu A.O.C..v centre mesta deťom ponúkli sladkosti a zábavný program plný pesničiek. Nakoniec sv. Mikuláš spoločne s primátorom mesta Ing. Jánom Raganom rozsvietili Vianočný stromček v našom meste.

Deti MŠ a ZŠ sa mohli tešiť aj na hudobno- zábavné podujatia s názvom Pesničkový Mikuláš, ktorý každoročne pripravujú zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n T. Podujatie s výchovným zameraním deťom ponúkli v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. od 6.- do 9.12.2022. Tento rok ho malo možnosť vidieť počas ôsmych školských a jedného verejného predstavenia až 3500 detí. Tradíciu vlastných podujatí, v ktorých účinkujú ako herci, pracovníci Mestského domu kultúry a talentovaní mladí ľudia, zaviedli už pred 27 rokmi. O scenár a réžiu sa postaral zástupca riaditeľa Mestského domu kultúry Mgr. Peter Novák. Svetelnú a hudobnú kulisu, kostýmy, ale aj organizačné a technické zabezpečenie, zabezpečili pracovníci Mestského domu kultúry pod vedením riaditeľa MsDK, Ing. Alfonza Kobielského.

Tak náročné podujatie by nebolo možné zrealizovať bez ďalšej pomoci. Ďakujeme za spoluprácu Alžbete Madejovej, ktorá sa každoročne zhostí jednej z hlavných úloh. Ďakujeme Centru voľného času, pani Mgr. Bibiane Marcinovovej a jej tanečníčkam . Naše poďakovanie patrí firme Záhradná technika TECAK-KOVO Vranov n. T., ktorá vyrobila pre tento účel mini vláčik, zvlášť Rastislavovi Smetanovi. Ďakujeme mestu Vranov n. T. ktoré zabezpečilo deťom mikulášske sladkosti.

Mediálni partneri