Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Kinosála

Digitalizácia nášho kina umožní poskytovať občanom aj nové služby, ktoré pri klasickom analógovom premietaní doteraz neboli možné. Napríklad premietanie 3D filmov za nižšiu cenu ako v cinemax-och, možnosť rýchlej voľby filmového titulu na filmové predstavenie z vlastného filmového archívu. Obsahom archívu môže byť niekoľko desiatok filmových titulov. Záleží od kapacity diskového priestoru. S novým tech. zariadením získame možnosť priamych prenosov významných športových a kultúrno-spoločenských podujatí z rôznych kútov sveta v 3D formáte alebo uvádzanie premiérových filmov v tom istom čase, ako vo veľkých svetových kinách. Filmová ponuka sa rozšíri o pútavé vzdelávacie programy pre základné a stredné školy v 3D formáte. V zmodernizovanej kinosále môžu prebiehať konferencie s možnosťou projekcie na veľkom plátne. Digitálna premietacia technika umožňuje premietanie z ľubovoľného zdroja videosignálu (DVD prehrávač, počítač, USB kľúč, pevný disk, mobilný telefón...). Podnikateľské subjekty majú možnosť využiť sprostredkovanie reklamy širokej verejnosti pred filmovým predstavením. Priaznivci strieborného plátna ročne navštívia približne 320 filmových predstavení.

Kinosála sa nachádza na prvom poschodí DK a má obdĺžnikový tvar s kapacitou 198 miest. Priestor sály je výškovo členený, vhodný na prednášky, semináre, prezentácie, školenia, premietanie filmov a prenosy športových zápasov a koncertov. Veríme, že medzi spokojnými divákmi, ktorí navštívili niektoré z kultúrnych či filmových predstavení MsDK ste boli aj Vy.

Mediálni partneri