Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Dohoda o uzatváraní zmlúv v elektronickej forme HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 Ol Žilina Uzatváranie zmlúv a dohôd alebo ich dodatkov prostredníctvom elektronickej komunikácie. viď zmluva 11.1.2021 11.1.2021
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Vydávania certifikátov. viď zmluva 16.2.2021 17.2.2021
Cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 2l Bratislava Liečebné náklady v zahraničí viď zmluva 25.2.2021 25.2.2021
Dohoda č. 21/40/060/24 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi viď zmluva 17.3.2021 17.3.2021
Zmluva č. 02/03/2021 o dodávke elektrickej energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Dodávka elektrickej energie viď zmluva 11.3.2021 18.3.2021
Kolektívna zmluva Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri MsDK Vranov nad Topľou Kolektívna zmluva viď zmluva 25.3.2021 25.3.2021
Zmluva o účinkovaní Dušan Plichta a Ing. Milina Plichtová, Michalovce Príprava a nácvik tanečných choreografií pre festival Romano bašaviben 683 € 17.5.2021 17.5.2021
Zmluva o spolupráci Ing. Katarína Kaščáková, Hviezdoslavova 155/17, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Krása paličkovanej čipky 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o spolupráci Mária Hudecová, Námestie slobody 14921117, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Čaro drôtikovania 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o spolupráci Alexander Orlík, Mlynská 1483/93, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Základy drevorezby 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva Carmen Production, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava predstavenie "Rómeo + Júlia" viď zmluva 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o účinkovaní Alžbeta Madejová, Sídlisko II, 1216/42,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie na festivale Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Katarina Lehončáková, Sídlisko I, 973/9, 09301 Vranov nad Topľou Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Martin Husovský, Ružová 24, Prešov Člen a predseda odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 200 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Daniel Jenčo, Viničná 422. 09301 Vranov nad Topľou Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Mgr. Miroslav Alexovič, Mlynská 1337, 09301 Vranov nad Topľou Príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Mgr. Martina Holpová, Merník 96 Príprava a nácvik tanečných choreografii + tanečný workshop k festivalu Zlatý gaštan 245 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Branislav Kociov, Ďumbierska 30, 080 Ol Prešov Hudobný workshop na festivale Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní MVDr. Štefan Tóth, Puškinová 16, 06601 Humenné Promenádny koncert v rámci Letných večerov pred DK 100 € 15.6.2021 16.6.2021
Dohoda č. 21/40/054/114 + dodatok Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta viď zmluva 16.7.2021 21.7.2021
Zmluva o spolupráci Človečina, občianske združenie, Záhradnicka 95, 821 08 Bratislava Odobratie predstavenia - PÁN STROM 200 € 26.7.2021 30.7.2021
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film, Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odobratie predstavenia "Pisočok co še sipe furt inakší jak ma". viď zmluva 30.7.2021 30.7.2021
Zmluva č. 1196/2021/0PR Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 O l Prešov Dotácia PSK 4245 € 20.7.2021 2.8.2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Buranský, 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš prenájom nebytových priestorov viď zmluva 26.8.2021 26.8.2021
Zmluva o účinkovaní + dodatok Jelen Drums, s.r.o., Kozmonautov 13, 900 21 Svätý Jur Pesničkovo - divadelná show viď zmluva 16.8.2021 6.9.2021
Zmluva o poskytnutí reklamy MAKO Family, s.r.o., Námestie slobody 1239/148 výroba marketingových článkov a materiálov 2500 € 28.9.2021 4.10.2021
Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava reklamné plagáty 2750 € 13.10.2021 14.10.2021
Ročné cestovné poistenie UNIQA pojišťovna, a.s, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava cestovné poistenie 19,90 € 25.10.2021 25.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny viď zmluva 10.12.2021 15.12.2021
dooatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácíe z Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, Bratislava 811 09 Poskytnutie finančnej podpory uvádzania audiovizuálnych diel viď zmluva 20.12.2021 21.12.2021
Mediálni partneri