Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Číslo obj.

Dodávateľ

Predmet objednávky

Objednávku
podpísal

 

Dátum
vyhotovenia

 

Hodnota
obj. s DPH

1.

AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina

publikácie ''Čo má vedieť mzdová účtovníčka''

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4. 1. 2016

49,50 €

2.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov

tlač plagátov kina

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4. 1. 2016

47,52€

3.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

spájací materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

11. 1. 2016

90€

 

4.

LANAP SLOVAKIA s.r.o.., Slovnaftská 90,

Bratislava

zdvižná reťaz

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 1. 2016

150€

 

5.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 1. 2016

54,66€

 

6.

FOCUS-computer s.r.o.

Dominikánske nám. 35, Košice

externý hard disk

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 1. 2016

202€

 

7.

Isurus s.r.o., Kameničná 409,

Kameničná, Česká republika

záznamové zariadenie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 1. 2016

361,80 €

8.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 1. 2016

50 % tržby
+ DPH

9.

FOCUS-computer s.r.o.

Dominikánske nám. 35, Košice

router a príslušenstvo

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 1. 2016

45,01 €

 

10.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 1. 2016

112 €

 

11.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov kina

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 1. 2016

47,52 €

 

12.

Tesmont s.r.o., Zimná 94, Spišká Nová Ves

odborná prehliadka dverí

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 1. 2016

 

13.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

samolepky

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

1. 2. 2016

16,50 €

 

14.

Eduard Ropovik - Milka, Sídlisko II. 1216/A,

093 01 Vranov nad Topľou

nákladná doprava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

1. 2. 2016

36 €

15.

Datalan a.s., Galvaniho 17/A

Bratislava

konverzia dát

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

8. 2. 2016

120 €

16.

WINTEX s.r.o., Budovateľská 1290,

Vranov nad Topľou

osobné ochrané pomôcky

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

11. 2. 2016

240 €

17.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov kina

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

18. 2. 2016

47,52 €

18.

Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413

Košice

modulárny distribútor

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12. 2. 2016

17,18 €

19.

MIPA, Stavbárov 3, Michalovce

kancelárske potreby

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 2. 2016

350 €

 

20.

ELA VRANOV s.r.o., Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

stavebný materiál

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

16. 2. 2016

85 €

21.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 2. 2016

50 % tržby
+ DPH

22.

Audiomaster s.r.o., Dostojevského 10, Nové Zámky

výmena lampy v premietačke + servisné práce

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 2. 2016

2013,12 €

 

23.

Isurus s.r.o., Kameničná 409,

Kameničná, Česká republika

bezpečnostná kamera

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 2. 2016

100, 68 €

 

25.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 3. 2016

54 €

26.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 3. 2016

1330 €

27.

James Bernard Evans, Dolný Smokovec 59,

Vysoké Tatry

koncert hudobnej skupiny

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12. 3. 2016

200 €
28.

Občianske združenie OFF - ON

Tarasa Ševčenka 15, Prešov

koncert hudobnej skupiny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12. 3. 2016

250 €

 

29.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

29. 3. 2016

49 €
30.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 3. 2016

112 €

 

31.

KRIŽAN s.r.o., Okrajová 1636/4c

Havířov, Česká republika

výstražná tabuľa

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 3. 2016

34,49 €
32.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 3. 2016

54,66 €
33.

Michal Adamec - Wonka, SNP21/21

Bojnice

alternatívne tonery

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 3. 2016

105,40 €
34.

Božena Kočišová, E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 

strava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 3. 2016

56 €
35.

Božena Kočišová, E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

19. 3. 2016

35 €

 

36.

ELA VRANOV s.r.o., Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

stavebný materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

1. 3. 2016

15 €

 

37.

WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava

Predĺženie registrácie domény

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 3. 2016

28,52 €

 

38.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 3. 2016

1400 €

 

39.

EMPORO s.r.o., Lazaretská 8

Bratislava

popolník

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 3. 2016

65 €

 

40.

Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G

Bratislava

elektrický bojler

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 3. 2016

260 €
41.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

stavebný materiál

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 1. 2016

130 €

 

42.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 3. 2016

50 % tržby
+ DPH

43.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

23. 3. 2016

49 €

 

44.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov kina, označenie kresiel

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

31. 3. 2016

71,52 €
45.

WINTEX s.r.o., Budovateľská 1290,

Vranov nad Topľou

osobné ochrané pomôcky

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

 

240 €

 

46.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 3. 2016

112 €

 

47. Pavol Straka, Čierne nad Topľou 193 vak na nafukovacie plátno

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 4. 2016

85 €

 

48. Ján Brtáň, Hermanovce 82 oprava kotlov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

1. 3. 2016

550 €

 

49.

pneuNajcom s.r.o., Nezábudkova 5,

Bratislava

letné plášte

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

13. 4. 2016

135 €
50.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 4. 2016

1540 €

 

51.

Ján Kočiš, Hlavná 550/75

Sečovská Polianka

školenie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

28. 4. 2016

170 €

 

52.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

prevoz audiotechniky

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

29. 4. 2016

33 €

 

53.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

železiarsky materiál

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

31. 3. 2016

600 €

 

54.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov kina

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

28. 4. 2016

47,52 €

 

55.

Musikhaus Thomann e.K., Treppendorf 30

Burgebrach, Nemecko

ozvučovacia technika

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

29. 4. 2016

320,22 €

 

56.

RAMSTOJ PAWEL GASIORSKI

Mickiecza 41, Jaslo, Poľsko

AL stojany

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12. 5. 2016

562,44 ZŁ

 

57.

Kasper hračky s.r.o.

Bašťovanského 13, Košice

ceny do súťaže

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 4. 2016

356,73 €

 

58.

Soffy Motors, spol. s.r.o.

Budovateľská 1271/29, Vranov nad Topľou

oprava motora služ. vozidla

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

19. 5. 2016

420 €
59.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 5. 2016

35 €

 

60.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 5. 2016

1470 €

 

61.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

farby

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 5. 2016

47,10 €
62.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 5. 2016

112 €

 

63.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 5. 2016

50 % tržby
+ DPH

64.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 5. 2016

47,52 €

65.

Ing. Igor Girmala

Čemerianska 131/81, Vranov nad Topľou

samolepky

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 5. 2016

36 €

 

66.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

2. 6. 2016

145,08 €

 

67.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

47,52 €

 

68.

Ticketware SE

Trstínska 9, Trnava

páska do termotlačiarne

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

107 €

 

69.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 6. 2016

486 €

 

70.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

strava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 6. 2016

138 €

 

71.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

234 €

 

72.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

136 €

 

73.

Branislav Kociov

Ďumbierska 30, Prešov

koncert

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 3. 2016

1200 €

 

74.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

stavebný materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

17. 5. 2016

70 €

 

75.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

234 €

 

76.

Tomaš Vojtanek

Jablonov 143

hudobná produkcia

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

7. 6. 2016

450 €

 

77.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 5. 2016

199 €

 

78.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

2. 6. 2016

109,32 €

 

79.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

252 €

 

80.

Ing. Igor Girmala

Čemerianska 131/81, Vranov nad Topľou

Rool up

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

10. 6. 2016

95 €

 

81.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

16. 6. 2016

22,20 €

 

82.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 6. 2016

10,90 €

 

83.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

železiarsky material

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 5. 2016

40 €

 

84.

Efektívne stavby s.r.o.

Komárňanska 3, Nové Zámky

otočná spojka

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

18. 5. 2016

72 €

 

85.

Toptrans EU a.s.

Čabajská 10, Nitra

preprava materialu

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

18. 5. 2016

27 €

 

86.

OPAL MULTIMEDIA spol. s.r.o..

Družstevná 40, Prešov

SanDisk 64 GB

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 5. 2016

116,44 €

 

87.

FIREHAS s.r.o.

Námestie slobody 1495, Vranov nad Topľou

tlakové skúšky

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 6. 2016

404,83 €

 

88.

Poradca podnikateľa

M. Rázusa 23 A, Žilina

Daňový poradca 2017

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 6. 2016

95,78 €

 

89.

ELCOMP Ing. Ján Hajduk

Hronského ul. 1167, Vranov nad Topľou

elektrorevízie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 6. 2016

2040 €

 

90.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

29. 6. 2016

1330 €

 

91.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

29. 6. 2016

50 % tržby
+ DPH

92.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

banner

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

19. 7. 2016

27,08 €

 

93.

Vladimír Bakajsa

Nižný Hrušov 432

kvetinová výzdoba

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 5. 2016

205,20 €

 

94.

AGROSILVA SR s.r.o.

Kukučínová 1674/25, Piešťany

káblový most

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 6. 2016

1010 €

 

95.

Eduard Ropovik - Milka, Sídlisko II. 1216/A,

093 01 Vranov nad Topľou

nákladná doprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 6. 2016

120 €

 

96.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

28. 7. 2016

1540 €

 

97.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

28. 7. 2016

50 % tržby
+ DPH

98.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

betón

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 7. 2016

15 €

 

99.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

banner

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 8. 2016

37,52 €

 

100.

ELCOMP Ing. Ján Hajduk

Hronského ul. 1167, Vranov nad Topľou

práca s montážnou plošinou

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

28. 7. 2016

102,30 €
101.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 8. 2016

1330 €

 

102.

Radovan Kos

Letná 2113/15, Hencovce

autobusová preprava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 8. 2016

300 €

 

103.

MIL SYSTÉM s.r.o.

Kopčianska 14, Bratislava

skladacie stoly

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

19. 8. 2016

2040 €

 

104.

Hotel Granit

Kaluža 491, Kaluža

občerstvenie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 8. 2016

300 €

 

105.

Hotel Granit

Kaluža 491, Kaluža
ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 8. 2016

1500 €

 

106.

Arašid spol. s.r.o.

Lazová 69, Banská Bystrica

Xiaomi náramok

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 8. 2016

37,98 €

 

107.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 8. 2016

50 % tržby
+ DPH

108.

Arašid spol. s.r.o.

Lazová 69, Banská Bystrica

Xiaomi náramok

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 8. 2016

303,84 €

 

109.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 8. 2016

1600 €

 

110.

Hotel Granit

Kaluža 491, Kaluža

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

2. 9. 2016

168 €

 

111.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 8. 2016

129,60 €

 

112.

Poradca podnikateľa

M. Rázusa 23 A, Žilina

mesačník PaM

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 8. 2016

66 €

 

113.

City light slovakia s.r.o.

Suchý jarok 18, Humenné

odborná prehliadka

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

9. 8. 2016

660 €

 

114.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

strava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

6. 6. 2016

234 €

 

115.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

železiarsky materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 8. 2016

280 €
116.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

betón

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 8. 2016

17 €

 

117.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15. 8. 2016

153,60 €

 

118.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

valček, tyč

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22. 8. 2016

15 €
119.

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

slúchadlo

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 9. 2016

60 €

 

120.

WebHouse s.r.o.

Pavlínska 20, Trnava

predĺženie registrácie domény

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21. 9. 2016

29,50 €

 

121.

Ján Brtáň

Hermanovce 82

odborná prehliadka

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

23. 9. 2016

550 €

 

122.

Komjak spol. s.r.o.

Hodvábna 1291/9, Trebišov

odborná prehliadka

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 10. 2016

80 €

 

123.

Radovan Kos

Letná 2113/15, Hencovce

autobusová preprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 9. 2016

400 €

 

124.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 9. 2016

1400 €

 

125.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

26. 9. 2016

257 €

 

126.

Bagetka-Pizza-Gril

M.R.Štefánika 2695, Vranov nad Topľou

občerstvenie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

130 €

 

127.

OZ Náš svet

sídl. 1. mája 65/H, Vranov nad Topľou

hudobné predstavenie

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

150 €

 

128.

S ZUŠ Jastrabie

Jastrabie nad Topľou 112

hudobné predstavenie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

200 €

 

129.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

autopreprava

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

15.6.2016

 

231 €

 

130.

INVEST CONSULTING s.r.o.

M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou

prenajom techniky

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

1400 €

 

131.

ECO FEBAR s.r.o.

Dlhá 685, Vranov nad Topľou

autobusová preprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12. 10. 2016

260 €

 

132.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač Info

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

112 €

 

133.

DJD INTERIER & NÁBYTOK

Kamená Poruba 177

výroba recepčného pultu

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

21.6.2016

3500 €

 

134.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

autopreprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

10. 10. 2016

200 €

 

135.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 10. 2016

1400 €

 

136.

Datacomp s.r.o.

Moldavská cesta 49, Košice

monitor

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

17. 10. 2016

81,20 €

 

137.

DMJ Market s.r.o.

Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou

sladkosti

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4.11.2016

 

420 €

 

138.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 9. 2016

129,60 €
139.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 10. 2016

112 €
140.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30. 10. 2016

50 % tržby
+ DPH

141.

WebHouse s.r.o.

Pavlínska 20, Trnava

predĺženie registrácie domény

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

2.11.2016

93,81 €
142.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4.11.2016

52,92 €
143.

Hotel Patriot, B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4.11.2016

54 €
144.

Tisíc a jeden fór.,

Tetčická 27, Střelice u Brna, Česká republika

maska ježibaby

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

14.11.2016

529 Kč

 

145.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

železiarsky materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

20. 9. 2016

40 €
146.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24.11.2016

1400 €

 

147.

Audiomaster

Dostojevského 10, Nové Zámky

čistiace obrúsky na 3D okuliare

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24.11.2016

120 €
148.

Nábytok Mia s.r.o..

Hronského 1180; Vranov nad Topľou

kreslá

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22.11.2016

3834 €
149.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

22.11.2016

50 % tržby
+ DPH

150.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

strava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

5.12.2016

112 €

 

151.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30.11.2016

112 €

152.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

23.11.2016

64,80 €

 

153.

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

banery

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

23.11.2016

605 €
154.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

prevoz audiotechniky

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25.11.2016

99 €

 

155.

Elektromontaže Vranov s.r.o.

B. Nemcovej 2643, Vranov nad Topľou

elektroinštalačný materiál

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25.11.2016

60 €

 

156.

Eduard Ropovik - Milka, Sídlisko II. 1216/A,

093 01 Vranov nad Topľou

nákladná doprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25.11.2016

150 €

 

157.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

maclit

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

8.12.2016

12 €

 

           
158.

Moder efekt s.r.o.

Laborecká 1895/57, Humenné

textilné rolety

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12.12.2016

500 €

 

159.

MIL Systém s.r.o.

Kopčianska 14, Bratislava

skladacé stoly

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

12.12.2016

1160 €

 

160.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

19.12.2016

1400 €
161.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

tlač Info

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30.12.2016

122 €
162.

Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH

Prešovská 1128/32A, Vranov nad Topľou

elektrotechnický materiál

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

5.12.2016

120 €
163.

Eduard Ropovik - Milka, Sídlisko II. 1216/A,

093 01 Vranov nad Topľou

nákladná doprava

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25.11.2016

145 €
           
164.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

30.12.2016

50 % tržby
+ DPH

165.

SYTELLI s.r.o.

Duklianska 7, Michalovce

Odborná prehliadka požiarnych ventilátorov

 

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

16.11.2016

384 €

 

166.  

Siettex, Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou

tlač plagátov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 30.12.2016 129,60 €
Mediálni partneri