Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Číslo obj.

Dodávateľ

Predmet objednávky

Objednávku podpísal

Dátum vyhotovenia

Hodnota obj. s DPH

1.

AJFA+AVIS s.r.o.,

Klemensova 34, Žilina

publikácie ''Čo má vedieť mzdová účtovníčka''

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

2. 1. 2017

49,50 €
2.

WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava

Predĺženie registrácie domény

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

3. 1. 2017

14,75 €
3.

Kovonet Slovakia s.r.o.

M.R. Štefánika 868/214, Vranov nad Topľou

EATON UPS 5E 650i

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

4. 1. 2017

141 €
4.

Ondrej Čorba

Na Hrunku 1659, Vranov nad Topľou

oprava Škoda Fabia

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

10. 1. 2017

400 €
5.

Musikhaus Thomann,

Hans- Thomann Strase1, Burgebrach, Nemecko

ozvučovacia technika

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

17. 1. 2017

206,49 €
6.

MAXA OM spol. s.r.o.

Kozia 615/24, Bratislava

Poťah rasannt bizard BLB4

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

24. 1. 2017

65 €
7.

Dia Segment

Hlinícka cesta 334, Bytča

brúsne kotúče

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

25. 1. 2017

100 €
8.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny

Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)

27. 1. 2017

1330 €

9.

TESMONT-AL s.r.o.

Zimná 94, Spošská Nová Ves

odborná prehliadka Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
27. 1. 2017 250 €
10. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač - Info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.1.2017  122 €
11.

City light slovakia s.r.o.

Suchý jarok 18, Humenné

oprava svetiel Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
3.2.2017 50 €
12.

Jozef Hurný

Soľ, 369

naplnenie CO2 fľaše Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.2.2017

16 €

13. Distribútori filmových kópií Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
31.1.2017 50 % tržby
+ DPH
14.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

stavebný materiál Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.2.2017 70 €
15.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
  Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
17.2.2017 122 €
16.  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.2.2017 1400 €
17.

Habanera s.r.o.

Kalinčiakova 17, Banská Bystrica

vystúpenie hudobnej skupimy  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.2.2017 1300 €
 18.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač- plagátov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 1.2.2017 70 €
19.

 DIA Segment

Hlinícka cesta 334, Bytča

DiaSegment zrnitosť 30/ 50 Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.2.2017 100 €
 20.

BM SYSTEMS

Sázavského 596/11, Bardejov

 hudobná produkcia  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
25.2.2017 220 €
21. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
banery Gospel song  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 1.3.2017  100 €
22. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
plagáty Gospel song Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.3.2017 140 €
23.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou

tlač plagátov kina a grafický návrh - marec Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.3.2017  64,80 €

24.

 

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
tlač plagátov kina a grafický návrh -  apríl  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.3.2017 64,80 €
25.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 slávnostné prestieranie v ES Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.2.2017 108 €
26.

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

vodoinštalačný materiál Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.2.2017 40 €
 27.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou


 
 stavebný materiál  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 14.2.2017  12 €
28.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

 
 prevoz audiotechniky  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.2.2017 35 €
29. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.3.2017 1120 €
 30. WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
hosting presmerovanie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.3.2017 28,52 €
31.

Musikhaus Thomann,

Hans- Thomann Strase1, Burgebrach, Nemecko

 
 bezšnúrový systém Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.3.2017  1270 €
32.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 
občerstvenie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.3.2017 175 €
 33. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.3.2017  122 €
34.

 7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

alternatívne tonery  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
4.4.2017  88,12 €
35.

Ticketware SE

Trstínska 9, Trnava

rozšírenie webu  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 13.4.2017  50 €
 36.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - bannera  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 13.4.2017  25 €
 37.  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.4.2017  1190 €
 38.  www.gastro-profi.sk poháre  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.4.2017 83,82 €
39.  

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

 tmel  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 3.4.2017 5 €
40.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
18.4.2017 355,29 €
 41.

MIPA,

Stavbárov 3, Michalovce

 kancelárske potreby  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.4.2017  260 €
 42.

Ondrej Fober- FOBER,

Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

 
železiarsky tovar  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
27.4.2017 55 €
43. Distribútori filmových kópií  Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.4.2017  50 % tržby
+ DPH
 44.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
 tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.4.2017 64,80 €
45.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač - Info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 20.4.2017 142,80 €
46.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
  tlač plagátov kina a grafický návrh  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.5.2017 64,80 €
47.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

 prevoz audiotechniky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.5.2017 35 €
48.

Peter Hideghéty PEHI

Tureň 58 Senec

zverák na trúbky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
9.5.2017 40 €
49.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
15.5.2017 60 €
50.

Produkcja- Handel- Uslugi

Bobo

Mala Gora 40 A

33-300, Nowy Sacz, Poľsko

plyšové hračky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
15.5.2017 770 ZL
51.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.5.2017 1190 €
52.

Ing. Cyril Maščuk

Námestie Slobody 1, Vranov nad Topľou

PVC krytina, lepidlo Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.5.2017 175 €
53.

Ján Brtáň

Hermanovce

oprava kotla Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
24.5.2017 250 €
54.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
25.5.2017 210 €
55.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.5.2017 204 €
56.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.5.2017 702 €
57.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

 
 občerstvenie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 30.5.2017  252 €
 58.

Vydra s.r.o.

Schneidera Trnavského 22, Bratislava

 závesný systém Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 29.5.2017 306 €
 59.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

 
stavebný materiál  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 10.5.2017 15  €
 60.

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

 
 stavebný materiál  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
10.5.2017 5 €
61.

Ticketware SE

Trstínska 9, Trnava

 
 vstupenkové kotúče Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.6.2017  126,95 €
62.  

Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28

Vranov nad Topľou

 železiarsky materiál Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 2.5.2017 18 €
 63.  

Musikhaus Thomann,

Hans- Thomann Strase1, Burgebrach, Nemecko

stojany, smoke factory Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.5.2017  258 €
64. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 22.5.2017 142,80 €
 65. Distribútori filmových kópií   Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 22.5.2017 50 % tržby
+ DPH
66.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

 
preprava osôb  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.6.2017 95 €
67.  

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 večera pre účinkujúcich Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
17.6.2017  155 €
 68. Distribútori filmových kópií   Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
14.6.2017 50 % tržby
+ DPH
69. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
 Jedálne kupóny  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.6.2017 770 €
 70.

Firehas s.r.o.

Námestie slobody 1495, Vranov nad Topľou

 kontrola hydrantov  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.6.2017 333,98 €
 71.  

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 13.6.2017 36 €
 72.

Poradca podnikateľa

M. Rázusa 23A, Žilina

 predplatné publikácie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 14.6.2017 95,78 €
73. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač - Info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 22.6.2017 142,80 €
74.

7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

Mikrotik RB3011U  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 30.6.2017 195 €
75.

 Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86 Prešov

vstupenky na expozície múzea   Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.7.2017  369 €
76.

Medzinárodná autobusová doprava

Miroslav Migaľ

Majerovce 134

preprava osôb  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.7.2017 1,50€ / 1 km
77.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

 
 strava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.7.2017 4606 €
78.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

 ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár) 
7.7.2017   5767,74 €
 79.

Lesy Slovenskej republiky

Čemerianska136 Vranov nad Topľou

prenájom chaty  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár) 
26.6.2017 54,38 €
 80.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou

 
tlač plagátov kina a grafický návrh  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.6.2017 134,40 €
81. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.7.2017 1330 €
82.

AudioMaster s.r.o.

Dostojevského 10, Nové Zámky

výmena lampy; profylaktická kontrola  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.6.2017 2358,48€
83.

Tomáš Kopčo

Čičava 6

 preprava techniky  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
10.7.2017 30€
 84. WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
 registrácia domény Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 31.7.2017 8,39€
85. WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
hosting Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
31.7.2017 33,55€
 86.

 7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

 
 alternatívne tonery Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.8.2017 88,12€
87.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.8.2017 1190€
88.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
31.7.2017 50 % tržby
+ DPH
89.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.8.2017 142,80€
90.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.8.2017 50 % tržby
+ DPH
91.

Poradca s.r.o.

Pri celulózke 40; Žilina

mesačník PaM Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
5.9.2017 68€
92.

Peter Tóth

Makovická 936/12, Vranov nad Topľou

klamp na divadelné svetlá Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
5.9.2017  50€
 93.  

INVEST CONSULTING s.r.o.

M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou
prenájom techniky  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
6.9.2017   1400€
 94.  

INVEST CONSULTING s.r.o.

M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou
prenájom techniky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
6.9.2017  1400€
 95.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

 
ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.8.2017 300€
96.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 
  občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.8.2017 210€
 97.  

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 30.8.2017 455€
98.

 Hotel Patriot,

B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou

ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
5.9.2017 1350€
99.

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.5.2017 245€
100.

Bagetka-Pizza-Gril

M.R.Štefánika 2695, Vranov nad Topľou

občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 168€
101.

Bagetka-Pizza-Gril

M.R.Štefánika 2695, Vranov nad Topľou
občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 91€
102.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou

tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.8.2017 129,60€
103. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - bannera Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
14.9.2017 49€
104.

Branislav Kociov

Ďumbierska 30, Prešov

hudobný doprovod Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.8.2017 230€
105.

Branislav Kociov

Ďumbierska 30, Prešov

hudobný doprovod Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.8.2017 1270€
106.

OZ Európa

Cintorínska 350, Vranov nad Topľou

vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 350€
107.

Horúci tím - OZ

Čičava 74

ukážka remesiel Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 50€
108.

OZ Náš svet

sídl. 1. mája 65/H, Vranov nad Topľou

vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 150€
109.

Divadlo Romathan

Štefánikova 4, Košice

vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 500€
110.

S ZUŠ Jastrabie n.T.

Jastrabie nad Topľou 112

vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.9.2017 200€
 111. WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
predĺženie registrácie domény Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
14.9.2017 14,28€
112.

Výroba krojov

Anna Jenčová

Kvetná 836 Vranov nad Topľou

výroba krojov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
18.9.2017 4950€
113.

Amex GRP s.r.o.

Karpatské námestie 10/A, Bratislava

mikrofóne káble Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.9.2017 548,40€
114.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25

Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.9.2017 1190€
115.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou

Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.9.2017 142,80€
116.

Ing. Igor Girmala - GiCoS

Čemerianska 131/81, Vranov nad Topľou

propagačné materiály Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.9.2017 2034€
117.

Umenie sveta sk.

Schneidera Trnavského 22, Bratislava

galerijný systém Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.9.2017 52,34€
118.

Ján Brtáň

Hermanovce 82

revízia kotlov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
3.10.2017 550€
119.

Distribútori filmových kópií

Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.9.2017 50 % tržby
+ DPH
120.

Miroslav Migaľ

Majerovce 134

autobusová preprava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
6.10.2017 1,50€/ 1km
122.

Vranovské Novinky

Námestie SNP 538, Stropkov

uverejnenie reklamy Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
9.10.2017 252€
123.

Komjak spol.s.r.o.

Hodvábna 1291/ 9, Trabišov

revízia komínov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
4.10.2017 80€
124.  

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

 autopreprava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 18.9.2017  135 €
125.

T & B s.r.o.

ulica Boženy Nemcovej 1

093 01 Vranov nad Topľou

nábytok Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.10.2017 660€
126.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

 autopreprava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
15.6.2017 280 €
127. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - propagačný panel, plagáty Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
24.7.2017 170 €
128.

 Jaroslav Schubert J.S.C.

Starohorská 47

Banská Bystrica

 revízia javiskovej techniky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.9.2017 350 €
 129.

T & B s.r.o.

ulica Boženy Nemcovej 1

093 01 Vranov nad Topľou

 
ubytovanie  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.10.2017 3348,54 €
130.  

Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky

M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou

strava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.10.2017  1735,01 €
 131.  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
 Jedálne kupóny  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 23.10.2017 1120 €
132.  

City light slovakia s.r.o.

Suchý jarok 18, Humenné

prenájom scénickej techniky   Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.10.2017 2760 €
133.  Distribútori filmových kópií Filmové predstavenia  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 23.10.2017 50 % tržby
+ DPH
134.  

Tomáš Kopčo

Čičava 6

 preprava techniky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.11.2017 30 €
 135.

Tomáš Kopčo

Čičava 6

 
 preprava techniky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
3.11.2017 30 €
 136.  

ELA VRANOV s.r.o.,

Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

tmel Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
25.10.2017 8 €
137.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou

 
tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
2.11.2017 64,80 €
138.

 Progress system s.r.o.

Severná 16, Michalovce

kancelársky papier Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8..11.2017 268 €
139.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač -  plagáty  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
25.7.2017  70 €
 140.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - baner Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 25.7.2017 50 €
 141.  Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
 Grafická príprava a tlač -  plagáty Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 8.8.2017 56 €
 142.

 7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

 
 PC technika Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 14.11.2017 378,91 €
 143.

 7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

 
 alternatívne tonery Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 15.11.2017  45 €
 144.  

 7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

PC technika Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.11.2017 393 €
 145.

DMJ Market

Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou

sladkosti  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.11.2017 1050 €
 146. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač -  info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.10.2017 142,80 €
 147.

 Tesmont-AL s.r.o.

Zimná 94, Spišská Nová Ves

držiak posuvných dverí Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 15.11.2017  110 €
148. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25 
gastro lístky  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.11.2017  1260 €
149.

Božena Kočišová,

E.Urxa 290, Vranov nad Topľou

 
 občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár) 
 27.11.2017 28 €
 150. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou 
Grafická príprava a tlač -  info   Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár) 
20.11.2017 142,80 €
 151.

Siettex,

Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou

 
tlač plagátov kina a grafický návrh  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár) 
27.11.2017  64,80 €
152.

VT-KANAL s.r.o.

Juh 1063/24, Vranov nad Topľou

čistenie potrubia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.11.2017 150 €
153.

7P s.r.o.

Herlianska 1077, Vranov nad Topľou

záložný zdroj Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.12.2017 42 €
154.

DMJ MARKET

Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou

občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.12.2017 140 €
155. Elektrosped a.s. topidlo Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.12.2017 37,10 €
156.

Martin Hrabčák, Vajanského 887,

Vranov nad Topľou

prepravné služby Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.12.2017 70 €
157.

S-Trans

Lúčna 818/31 Vranov nad Topľou

prepravné služby Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.12.2017 50 €
158.

Tesco stores

Kamenné námestie 1 Bratislava

poukážky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.12.2017 400 €
159.

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25 

gastro lístky Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
14.12.2017 4200 €
160.

Ondrej Čorba

Na Hrunku 1659 Vranov nad Topľou

oprava vozidla Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
19.12.2017 60 €
161.

WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava

hosting Maximum Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
18.12.2017 75,17 €
162.

Distribútori filmových kópií 

filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.12.2017 50 % tržby
+ DPH
163.

Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou 

Grafická príprava a tlač -  info  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
21.12.2017 142,80 €
Mediálni partneri