Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Číslo obj. Dodávateľ Predmet objednávky Objednávku podpísal Uzavretá Hodnota obj. s DPH
1. AJFA+AVIS s.r.o.,
Klemensova 34, Žilina
publikácie ''Čo má vedieť mzdová účtovníčka''  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 3. 1. 2018  54,90 €
2.  WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
Predĺženie registrácie domény  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
3. 1. 2018  14,28 €
 3. Edison SK, s.r.o.
Prešovská 537/28, Vranov nad Topľou
výmena hlavného ističa Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
4. 1. 2018 360 €
 4.  Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, Prešov
 publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8. 1. 2018 26 €
5. VRG s.r.o.
Suché mýto 19, Bratislava
ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8. 1. 2018 49,20 €
6. Musikhaus Thomann
Hans-Thomann Strase 1, Burgenbrach, Nemencko
pódiová technika Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.1. 2018 241,26 €
7. Dataservis
Námestie Slobody 2/131, Vranov nad Topľou
tlač bulletinov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.1. 2018 70 €
8. Ing. Igor Girmala - GiCoS
Čemerianska 131/81, Vranov nad Topľou
tlač etikiet Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
24.1. 2018 60 €
9. Simona Bellová - BESI
Dubník 1553/50, Vranov nad Topľou
čistenie kobercov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8. 1. 2018 229 €
10. Martin Hrabčák, Vajanského 887,
Vranov nad Topľou
 autopreprava Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
16.1. 2018 35 €
11. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.1. 2018 142,80 €
12. HOUR spol. s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, Žilina
migrácia dát Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
6.2.2018 35,40 €
13. JK PROMOTION
Kysak 195
kultúrne vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.2.2018 1500 €
14. Siettex,
Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
 tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.1. 2018 64,80 €
15. 7P s.r.o.
Herlianska 1077, Vranov nad Topľou  
 alternatívne tonery Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.1. 2018 87,81 €
16. EUROSAT SK PLUS s.r.o.
Rusovská cesta 13, Bratislava
skrinka AWO 360 Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.2.2018 30,50 €
17. Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28
Vranov nad Topľou
vodoinštalačný materiál Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
9.2.2018 30 €
18. GABRIEL VAŠKO
A.Matušku 9, Prešov
LED BAR 24x3W Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.2.2018 960 €
19. Distribútori filmových kópií Filmové predstavenia Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.2.2018  50 % tržby
+ DPH
20. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.2.2018 142,80 €
21. TESMONT-AL, s.r.o.
Zimná 94, Spšská Nová Ves
odborná prehliadka Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.2.2018 250 €
22. Ján Kočiš
E.Urxa 290, Vranov nad Topľou
stolovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
8.2.2018 111 €
23. Siettex,
Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.2.2018 64,80 €
24. 7P s.r.o.
Herlianska 1077, Vranov nad Topľou
 alternatívne tonery Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.3.2018 45 €
25. Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28
Vranov nad Topľou
umývadlová batéria Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
13.2.2018 60 €
26. MODER EFEKT s.r.o.
Laborecká 1895/57, Humenné
žaluzie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
14.3.2018 260 €
27. WebHouse s.r.o., Paulínska 20,
917 01 Trnava
presmerovanie hosting Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
16.3.2018 13,54 €
28. FITTICH PREAL s.r.o.
Slovenská 12, Prešov
výmena akumulátorov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.3.2018 180 €
29. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.3.2018 770 €
30. Roman Dojčan
L. Novomestského 774/2, Šaľa
pokladnička Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
3.3.2018 25,80 €
31. AudioMaster s.r.o.
Dostojevského 10, Nové Zámky
výmena lampy; profylaktická kontrola Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.3.2018 2358,48 €
32. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
22.3.2018 142,80 €
33. STAON OKNA s.r.o.
Opálova 1096/1A, Vranov nad Topľou
hliníkové krídlo, montáž a výmena Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
26.3.2018 600 €
34. Siettex,
Budovateľská 1310, Vranov  nad Topľou
tlač plagátov kina a grafický návrh Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.3.2018 64,80 €
35. MODER EFEKT s.r.o.
Laborecká 1895/57, Humenné
žaluzie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.3.2018 180 €
36. Hotel Patriot,B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou
ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
10.4.2018 54,66 €
37. CINEMAWARE SE
Hlavná 23, Trnava
školenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.4.2018 60 €
38. T and B,Hotel Patriot,B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou
ubytovanie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
13.4.2018 450 €
39. RELIA s.r.o.
Trnavská 20, Bratislava
Zákonník práce Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.4.2018 9,90 €
40. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
Jedálne kupóny Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
25.4.2018 1190 €
41. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.4.2018 142,80 €
42. AudioMaster s.r.o.
Dostojevského 10, Nové Zámky
DCI upgrade Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
11.4.2018 346,56 €
43. Produkcia-Handel-Uslugi BOBO
Barbara Baba-Bednarz
Mala Góra 40a, Nowy Sacz, Poľsko
výroba plyšových hračiek Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
12.4.2018 806 Zl
44. Ondrej Fober- FOBER, Hviezdoslavova 2731/28
Vranov nad Topľou
železiarsky tovar Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
20.4.2018 50 €
 45. osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
 poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
7.5.2018  30 €/ mesiac
 46. Božena Kočišová,
E.Urxa 290, Vranov nad Topľou  
večery Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.5.2018   180 €
47. Branislav Kociov
Ďumbierska 30, Prešov
 hudobný doprovod Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
 23.5.2018  1200 €
 48. Ing. Mitaľová Adelheid - Lahôdky
M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou  
  občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
  23.5.2018 192 €
49. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
P. O. Box 109,
820 05 Bratislava 25
 Jedálne kupóny  Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
24.5.2018 1368 €
50. Rastislav Platko - WAPEX
Lomnická 6727/12, Prešov
hudobné vystúpenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.5.2018 180 €
51. Bc. Pavel Drotár
Šafárikova 5911/3, Prešov
beseda Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
29.5.2018 130 €
52. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
bulletin Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
9.5.2018 191,60 €
53. Jozef Halanda - AddArt,
Sídlisko II 1216/24
093 01, Vranov nad Topľou
Grafická príprava a tlač - Info Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.5.2018 142,80 €
54. T and B,Hotel Patriot,B. Nemcovej 1.,
093 01 Vranov nad Topľou
ubytovanie a občerstvenie Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.5.2018 422 €
55. THS KEŽMAROK s.r.o.
Garbiarska 19, Kežmarok
Marolex MX 20 Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
23.5.2018 81,71 €
56. Turpil.cz Oldřichovice 164, Třinec predlžovacia tyč Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
1.6.2018 16,33 €
57. Vladimír Bakajsa
Nižný Hrušov 432
kvetinové závesy Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
28.5.2018 240 €
58. 7P s.r.o.
Herlianska 1077, Vranov nad Topľou
250 GB SSD WD Ing. Alfonz Kobielsky
(štatutár)
30.5.2018 159,98 €
Mediálni partneri