Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Zmluva o spolupráci Kumšt Production,s.r.o.,Záborského 3/1 O,036 O l,Martin Divadelné predstavenie "Chlieb s maslom"  viď zmluva   15.1.2018  15.1.2018
Zmluva  OZ Divadlo Maska,Mgr.Jaroslav Mottl,Pribinova 120,96001 Zvolen  Divadelné predstavenie - Smejko a Tanculienka - Kuk, ani muk! viď zmluva  15.1.2018  25.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Slovenský zväz telesne postihnutých,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Folklórny súbor Orgonina,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Folklórna skupina Kňahinka,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Občianske združenie NARCIS,Vranov nad Topľou   Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o výpožicke  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,Vranov nad Topľou   Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Hromadná licenčná zmluva  SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2  Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Pesničkový kamion,Pesničkový Mikuláš viď zmluva  31.1.2018  31.1.2018 
Zmluva o účinkovaní Daniel Hic,Štefánikova 4,09101 Stropkov Hudobná produkcia v rámci podujatia Čaj o piatej 247 €  7.2.2018  8.2.2018  
Zmluva o účinkovaní Mária Jenčová,Viničná 422,09301 Vranov nad Topľou Hudobná produkcia v rámci podujatia Čaj o piatej 123,50 €  7.2.2018   8.2.2018  
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Združenie Návrat,M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou Hudobná produkcia skupiny Návrat v rámci podujatia Čaj o piatej 740 € 7.2.2018  8.2.2018 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ Chrysostomos,Dobrianskeho 1807,09301 Vranov nad Topľou Hudobno divadelné predstavenie "Krížová cesta" so skupinou Anastasis. viď zmluva 28.2.2018 5.3.2018
Zmluva o sprostredkovaní koncertu DEDINA s.r.o.,Osloboditeľov 96,04411 Trstené pri Hornáde Vystúpenie skupiny Ščamba viď zmluva 5.3.2018 5.3.2018
Zmluva o účinkovaní  CREA -EDU,D.Makovického 5188/28,036 01 Martin   Program pre školy "Vietnam - brána do Indočíny" viď zmluva  5.3.2018  12.3.2018 
Zmluva Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP Č. 33,813 31 Bratislava 1  Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR - Kultúrne poukazy viď zmluva  2.3.2018  12.3.2018 
Kúpna zmluva Up Slovensko,s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava  Stravné poukážky,dodanie stravných poukážok 35269,42 € 12.3.2018  15.3.2018 
Dohoda č.18/40/060/196 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 Ol Vranov n/T  Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 3126,44 € 16.3.2018  23.3.2018 
Zmluva Andrii Poprushko,Alžbetina 19/1,Košice - Staré mesto 04001  Balónová hudobno-interaktívna show viď zmluva 20.3.2018  26.3.2018 
Kúpna zmluva City Light Slovakia s.r.o.,Suchý Jarok č.18,066 O 1 Humenné  Kompaktný svetelný pult pre ovládanie modulámeho osvetlenia 8791,20 € 7.3.2018  27.3.2018 
Paušálne ročné poistenie liečebných nákladov osôb cestujúcich do zahraničia Kooperatíva poisťovňa,a.s.Wienna Insurance Group,Štefaničová 4,816 23 Bratislava 1  Poistenie na poistné udalosti viď zmluva 27.3.2018  27.3.2018 
Paušálne ročné poistenie liečebných nákladov osôb cestujúcich do zahraničia Kooperatíva poisťovňa,a.s.Wienna Insurance Group,Štefaničová 4,816 23 Bratislava 1  Poistenie na poistné udalosti viď zmluva 27.3.2018  27.3.2018 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou  Odohratie predstavenia "Čľovek" v podaní FS Vranovčan viď zmluva 4.4.2018  4.4.2018 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou  Odohratie predstavenia "ZBOHOM" v podaní FS Vranovčan viď zmluva 10.4.2018  11.4.2018 
Kúpna zmluva Opal Multimedia, spol. s r.o. Družstevná 40,08001 Prešov  SSD rekordér - Blackmagic Design HyperDeck Studio Pro 2 2240,40 € 10.5.2018  14.5.2018 
Kúpna zmluva Opal Multimedia, spol. s r.o. Družstevná 40,08001 Prešov  Digitálna video strižňa s efektami - Blackmagic Design ATEM 1 MIE Production Studio 4K 2517,60 € 10.5.2018  14.5.2018 
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5,Košice,040 Ol Košice  Dohľad nad ochranou osobných údajov viď zmluva 22.5.2018  24.5.2018 
Hromadná licenčná zmluva  SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2  Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Gaštanček 2018 viď zmluva  15.6.2018  26.6.2018 
Zmluva o spolupráci  Človečina,občianske združenie,Záhradnícka 95,821 08 Bratislava Divadelné predstavenie - To nemá chybu viď zmluva  27.4.2018  28.6.2018 
Zmluva o výpožicke  Ing. Berta František,Lúčna 828/30,09301 Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  2.7.2018  6.7.2018 
Zmluva o výpožicke  Hudobná skupina Stama,Vranov nad Topľou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  2.7.2018  6.7.2018 
Kúpna zmluva  Lukáš Križan,Sibírska 6945/19,080 Ol Prešov Kruhová hliníková konštrukcia 500 €  4.7.2018  6.7.2018 
Kúpna zmluva  Peter Tóth,Makovická 936/12,093 03 Vranov nad Topľou Náhradné diely na inteligentné rotačné hlavy STUDIO DUE 1200 180 €  30.7.2018  30.7.2018 
Zmluva  Prešovský samosprávny kraj,Námestie mieru 2,080 OI Prešov Poskytnutie dotácie na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č.71/2018 2000 €  3.8.2018  16.8.2018 
Zmluva o účinkovaní  Martin Husovský,Ružová 24, Prešov Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 2018 150 €  13.8.2018  6.9.2018 
Zmluva o účinkovaní  MUDr.Ladislav Jakubčiak,Silvánová 5337/23,Pezinok 902 01 30 minútový hudobný vstup v rámci festivalového programu Zlatý gaštan 2018 a člen odbornej poroty 250 €  13.8.2018  6.9.2018 
Zmluva o účinkovaní  Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,09301 Vranov nad Topľou Príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 2018 250 €  13.8.2018  6.9.2018 
Zmluva o účinkovaní  Mgr.Ladislav Klepák,Martina Benku 1726/20 Vranov nad Topľou Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry viď zmluva  6.9.2018  6.9.2018 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  Fond na podporu kultúry národnostných menšín,Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Dotácia - Názov projektu: Romathan na scéne viď zmluva  6.9.2018  19.9.2018 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Janais manager / booking,Lackova 3467/1, 841 04 Bratislava Vianočný koncert Janais viď zmluva  10.9.2018  27.9.2018 
Zmluva o účinkovaní  Mgr. Ivan Kriššák,17. novembra 176,08001 Prešov Moderovanie podujatia: "Večer s kandidátmi na post primátora mesta Vranov nad Topľou" 250 €  16.10.2018  17.10.2018 
Dohoda č. 18/40/054/196  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest viď dohoda  26.10.2018  29.10.2018 
Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/196 zo dňa 16.03.2018 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne viď dohoda  25.09.2018  05.11.2018 
Kúpna zmluva Ing.Mária Szekevessová,Záhradná 299/19 Kamenica nad Cirochou Starožitné kreslo 80 €  12.11.2018  16.11.2018 
Kúpna zmluva Ing. Filip Karas,Čajkovského 10,949 11 Nitra Počítač Apple Mac Pro 5.1.2012 699 €  19.11.2018  26.11.2018 
Zmluva Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Dodávky elektriny viď zmluva  17.12.2018  18.12.2018 
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 II Bratislava Dodávka zemného plynu viď zmluva  17.12.2018  18.12.2018 
Kolektívna zmluva na rok 2019 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri MsDK Vranov nad Topľou Kolektívna zmluva na rok 2019 viď zmluva  28.12.2018  28.12.2018 
Mediálni partneri