Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Festival tradičných tancov
8.5.2022 vo Vranove n. T.

Šiesta úloha: (Ú6) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia.

V rámci tejto úlohy sme naplnili 9 z 10 ukazovateľov mäkkých cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodne dedičstvo pohraničného regiónu.

Festival tradičných tancov sa uskutočnil v nedeľu 8. 5. 2022 v exteriéri na tribúne pred Domom kultúry vo Vranove n. T. Prialo nám pekné počasie a bohatá návštevnosť divákov. Festival priebežne navštívilo okolo 1000 divákov a vystúpilo okolo 200 účinkujúcich. V úvode vystúpil primátor mesta a Ing. Alfonz Kobielsky, manažér projektu EtnoCarpathia, ktorý divákom priblížil ciele projektu a jeho predchádzajúce ako aj pripravované aktivity. Moderátor v priebehu festivalu niekoľkokrát informoval verejnosť o projekte, jeho cieľoch, operačnom programe a jeho financovaní ...

Na javisku počas programu bola umiestnená informačná stena a roll–up, ktoré informovali o projekte. Na nástenke pred budovou domu kultúry bol umiestnený informačný plagát o projekte a po celom meste plagáty informujúce o Festivale tradičných tancov. Na festivale vystúpili FS z oblasti Šariš, Zemplín a Zamagurie - FS Šarišan, FS Vranovčan, FS Vagonár a Zespol piesni i tanca / ZPiT/ Rudki z mesta Rzeszow - Poľsko. Každý súbor obsahoval tanečnú, hudobnú a spevácku zložku a ich program trval u každého vyše 60 minút. Len samotné vystúpenia prebiehali od 15.30 – 20.30 h. Stavba javiska a príprava technického zabezpečenia, zvuk, svetlá, javisko, stánky, stoličky ...už od 7.00 h ráno. Všetky vysuťažené služby vo V.O. boli poskytnuté v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. V okolí Domu kultúry boli prítomné aj rôzne detské atrakcie, občerstvovanie stánky, ktoré doplnili atmosféru festivalu. Pozvánky na Festival tradičných tancov a plagáty sme zaslali organizáciám, obecným úradom v našom regióne, predstaviteľom nášho mesta, poslancom, PL-SK organizáciám na, našim partnerom, na STS Krakow, kontrolórom, médiám ... Festival sa uskutočnil v rámci Šiestej úlohy: (Ú6) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia.

Záznam z Festivalu tradičných tancov:

Foto z Festivalu tradičných tancov:


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri