Festival tradičných tancov
8.5.2022 vo Vranove n. T.

Šiesta úloha: (Ú6) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia.

V rámci tejto úlohy sme naplnili 9 z 10 ukazovateľov mäkkých cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodne dedičstvo pohraničného regiónu.

Festival tradičných tancov sa uskutočnil v nedeľu 8. 5. 2022 v exteriéri na tribúne pred Domom kultúry vo Vranove n. T. Prialo nám pekné počasie a bohatá návštevnosť divákov. Festival priebežne navštívilo okolo 1000 divákov a vystúpilo okolo 200 účinkujúcich. V úvode vystúpil primátor mesta a Ing. Alfonz Kobielsky, manažér projektu EtnoCarpathia, ktorý divákom priblížil ciele projektu a jeho predchádzajúce ako aj pripravované aktivity. Moderátor v priebehu festivalu niekoľkokrát informoval verejnosť o projekte, jeho cieľoch, operačnom programe a jeho financovaní ...

Na javisku počas programu bola umiestnená informačná stena a roll–up, ktoré informovali o projekte. Na nástenke pred budovou domu kultúry bol umiestnený informačný plagát o projekte a po celom meste plagáty informujúce o Festivale tradičných tancov. Na festivale vystúpili FS z oblasti Šariš, Zemplín a Zamagurie - FS Šarišan, FS Vranovčan, FS Vagonár a Zespol piesni i tanca / ZPiT/ Rudki z mesta Rzeszow - Poľsko. Každý súbor obsahoval tanečnú, hudobnú a spevácku zložku a ich program trval u každého vyše 60 minút. Len samotné vystúpenia prebiehali od 15.30 – 20.30 h. Stavba javiska a príprava technického zabezpečenia, zvuk, svetlá, javisko, stánky, stoličky ...už od 7.00 h ráno. Všetky vysuťažené služby vo V.O. boli poskytnuté v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. V okolí Domu kultúry boli prítomné aj rôzne detské atrakcie, občerstvovanie stánky, ktoré doplnili atmosféru festivalu. Pozvánky na Festival tradičných tancov a plagáty sme zaslali organizáciám, obecným úradom v našom regióne, predstaviteľom nášho mesta, poslancom, PL-SK organizáciám na, našim partnerom, na STS Krakow, kontrolórom, médiám ... Festival sa uskutočnil v rámci Šiestej úlohy: (Ú6) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia.

Záznam z Festivalu tradičných tancov:

Foto z Festivalu tradičných tancov:


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri