Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

EtnoWeekend 10. - 11.6.2022 vo Vranove n. T.

Poslednou projektovou aktivitou EtnoCarpathie na strane Mestského domu kultúry bola realizácia 2 dňového EtnoWeekendu. Termín podujatia sme zvolili na 10.- 11.6.2022. V piatok 10.6.2022 od 8.00 h do 22.00 mali možnosť návštevníci cez všetky zmysly spoznať našu kultúru, zvyky, tradície, zvuky, vône a chute. Na podujatie sme pozvali žiakov všetkých MŠ a ZŠ, obyvateľov mesta a celého poľsko-slovenského pohraničia, predstaviteľov rôznych organizácií, ale aj našich partnerov projektu. Cele podujatie sme sústredili pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T. okolitý parčík a parkovisko. Vytvorili sme 3 zóny. Zónu s javiskom a stoličkami, zónu pre divadielka, lukostrelca a sokoliara a uličku remesiel kde sa realizovali viaceré workshopy remesiel napríklad, kováč s vyhňou, hrnčiar s hrnčiarskym kruhom, tkáčka s krosnami, košikár, brašnár, drôtikárka, rezbár, výrobca fujár a píšťal, umelec, ktorý vyrábal hračky a úžitkové predmety z hliny, včelár, sokoliar ... ale miesto si tu našiel aj maliarsky workshop. V parku medzi stromami sme umiestnili sokoliara a cyklické náučné divadlo Archeopark, v ktorom sme sa dozvedeli ako sa opracovával kameň, strieľa z luku, melie zrno a obilie, vyrábajú ručné šperky alebo spracúva ovčia vlna.... a od 16.00 h sme ponúkli návštevníkom bohatý kultúrny program v podobe vystúpení etno skupín z regiónu - Folk3o, Elizabeth a HS Hrdze z Prešova a Billiho Barmana z Bratislavy s vokálistkami zo SĽUKU.

V Estrádnej sále bol spustený hologram P.J.Šafárika, etnografa, ktorý priblížil návštevníkom prírodné krásy Zemplína, Šariša a Zamaguria v 2 jazykových verziách. Zároveň si návštevníci mali možnosť pochutnať na regionálnych špecialitách PL a SK kuchyne a regionálnych sladkostiach, ktoré boli počas podujatia bezplatne rozdané verejnosti. Zároveň sme pozvali na podujatie nášho vedúceho partnera z Euroregiónu Karpatski a partnera z Okresného múzea v Rzeszowe. Divákom sa prihovoril primátor mesta a manažér projektu, ktorý poinformoval o cieľoch projektu. Spoločne s partnermi z Poľska vystúpil aj v regionálnej TV B52 a rádiu Regína Slovensko. Podujatie malo veľké množstvo návštevníkov. Postupne ho navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov. Sobota 11.6.2022 patrila zase remeselným a výtvarným workshopom a pouličným predstaveniam. Pod holým nebom sa deťom niekoľkokrát predstavili sokoliari majstra Vagana, šermiari Vikomt, divadlo Archeopark, hudobno výchovné predstavenie Legenda o kupcovi a ukážka spracovania ovčej vlny tradičným spôsobom. Aj v sobotu ako aj v piatok moderátorka verejnosť informovala o operačnom programe, financovaní i cieľoch projektu. Okoloidúcich potešila ochutnávka jedla, holografická projekcia a prezentácia regionálnych sladkostí.

Účelom podujatia je popularizovať poľsko-slovenské pohraničie a zatraktívniť ho pre obyvateľov Slovenska a turistov zo zahraničia. Z podujatia bola vyhotovená fotodokumentácia, tv reportáž, program etnoskupín bol nahraný.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri