Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Dni remesiel na námestí remesiel

23. - 25. 8. 2013

V projekte bola v 8. mesiaci naplánovaná a zrealizovaná 4. aktivita projektu Dni remesiel na námestí remesiel, ktorá sa uskutočnila 23. - 25. 8.2013 vo Vranove n. T. Zúčastnili sa jej remeselníci z Jasla, Rzeszowa a Vranova a jeho okolia. Jaselskí remeselníci (4) sa zamerali zvlášť na drevorezbu a keramiku. Veľký úspech mali výrobky pána Bogdana Kozona z Jasla (bez horných končatín), ktorý pri svojom fyzickom postihnutí vyrábal a predával výrobky z hliny a keramiku. Rzeszowskí remeselníci (5) sa venovali predaju keramiky a ozdobných predmetov. Našincom pripravili aj ochutnávku poľských tradičných jedál, koláčov a nápojov. Slovenskí ľudoví umelci (11) prezentovali drevorezbu, výšivky, maľované obrazy, maľované kraslice, výrobu šperkov a bižutérie, sviečky ale i mnohé umelecké či úžitkové predmety. Drevorezbu a krásu v dreve ukrytú objavoval Ján Babenský z Hlinného. Výrobu šperkov a bižutérie prezentovala Mária Bankovičová z Čemerného. Výšivky a ozdobné obliečky učarovali Nikole Tóthovej z Merníka. Maľované kraslice, výšivky, olejomaľby a batikované textílie predvádzala Veronika Tóthová z Vechca. Ukážky z výroby papierových kvetov ale aj kraslíc rôznych farieb a veľkostí robila Edita Sinčáková z Vranova n. T. Svojich zástupcov k nám na námestie vyslala aj Chránená dielňa Dúha a ZPMP (Združenie na pomoc ľuďom z mentálnym postihnutím z Vranova n. T.) v ktorej sa zamerali na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov. Milan Krajňak a Rómovia z Rómskeho komunitného spoločenstva z Čičavy priamo pred divákmi vytesávali a opracovávali kusy dreva,  ktoré premieňali na krásne sochy a obrazy. Táto aktivita poskytla priestor na sebarealizáciu znevýhodneným skupinám obyvateľstva pohraničného regiónu.

V piatok 23. 8. 2013 sme o 11.00 h na Dňoch remesiel na námestí remesiel, ktoré vzniklo inštalovaním 10 drevených stánkov pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T. privítali remeselníkov a odovzdali kľúče od jarmočných stánkov. Pracovník DK Vranov n. T. im poskytol informácie o bezpečnosti pri práci. Koordinátor projektu Silvia Nusová a Riaditelia MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a MDK z Rzeszowa Boguslaw Tomczak ich spoločne privítali a informovali o časovom pláne predaja a tejto aktivite. Predaj a prezentácie jednotlivých stánkov sa konali od piatka  23. 8. - do nedele 25. 8. 2013 v čase od 11.00 h do 18.00 h. V piatok 23. 8. 2013 sa na námestí pred Domom kultúry na javisku uskutočnil bohatý kultúrny program pri príležitosti otvorenia tradičného Vranovského jarmoku. Návštevníkov jarmoku potešil nielen pestrý program na javisku  ale hlavne remeselné výrobky a prezentácie remesiel a umeleckých predmetov s ľubovoľnou tematikou počas Dni remesiel na námestí remesiel. Moderátorka hneď v úvodnom vstupe informovala verejnosť o tejto 4. aktivite projektu a našich doterajších aktivitách. Oboznámila ich o ponuke jednotlivých stánkov a remeslách prezentujúcich sa v nich. Okrem pravej jarmočnej atmosféry a umeleckých či úžitkových predmetov si  návštevníci Dní remesiel z námestia remesiel domov odnášali množstvo nových zážitkov a kontaktov. Dni remesiel na námestí remesiel navštívilo množstvo domácich ale aj zahraničných návštevníkov z Poľska, Bieloruska a Čiech. Podujatie svojou účasťou podporil aj  predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Dni remesiel boli realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri