Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja

Prešovský samosprávny kraj

 
Pracovné stretnutie na Euroregióne v Rzeszowe

12. 12. 2016

 

 
 

Pracovné stretnutie inicioval Dawid Lasek, za účelom zadelenia úloh a ďalšom postupe pri šírení Karpatskej značky. Zároveň ho riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky informoval o podmienkach vytvorenia Karpatského centra vo Vranove n. T. Po pracovnom stretnutí sme sa stretli s riaditeľom MDK Boguslawom Tomczakom, zástupcom nášho partnerského Domu kultúry v Rzeszowe ktorého sme pozvali na otvorenie Centra mladých, ktoré svoju činnosť začne vo Vranove n. T. od 19.12.2016.

 

Mediálni partneri