Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja

Prešovský samosprávny kraj

 
Májová Noc v JDK

19. 5. 2017

 

 
 

V piatok 19. mája 2017 sme sa na pozvanie nášho cezhraničného partnera JDK zúčastnili tradičného podujatia s názvom Májová noc. V rámci celodenného podujatia majú návštevníci možnosť vybrať si z pestrej ponuky hudobno – zábavných vystúpení. V miestnom parku sme mali možnosť vidieť rozprávku pre deti, v sále multimediálnu prezentáciu ne tému Ľudia a býky, na terase JDK vystúpenia tanečných skupín, v estrádnej sále divadelné predstavenie „Čo musí vedieť moderná žena“. Večer sme sa zúčastnili viacerých hudobných vystúpení. Májová noc ponúka prehliadku činnosti JDK ale aj komerčné vystúpenia skupín rôzneho žánru a zamerania. Podujatia sa zúčastňujeme pravidelne nielen z dôvodu našej dlhoročnej spolupráce, ale hlavne za účelom získania nových kontaktov na umelecké telesá pôsobiace v PL.

 

Mediálni partneri