Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Festival Gaštanček 2017

1.- 2. 6. 2017

Medzinárodný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2017 píše svoju históriu už sedemnásť rokov. V piatok 2.6.2017 o 10.00 h predviedlo v Dome kultúry svoj spevácky talent 13 súťažiacich vo veku od 12 do 15 rokov. Osem spevákov zo Slovenska a päť z Poľska neváhali a predstúpili pred svojich rovesníkov zo ZŠ Kukučínova, ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna a ZŠ Sídlisko II.. Žiaci zaplnili Estrádnu sálu Domu kultúry do posledného miesta, aby svojím potleskom povzbudili súťažiacich a zároveň im odovzdali svoj hlas, pretože práve diváci rozhodovali o tom, kto dostane Cenu diváka. Najviac diváckych sympatií získala Jana Tribulová z Vranova n. T., ktorá Cenu diváka prevzala z rúk riaditeľa MsDK, Ing. Alfonza Kobielského. Cenu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. si vyspievala súťažiaca s druhým najväčším počtom diváckych hlasov, Laura Minichová z Prievidze. Všetci účinkujúci si z festivalu odniesli spomienkový darček v podobe veľkého plyšového psa. Súťažili: Alexandra Jevčáková - Vranov n. T., Michalina Grzybowska – Rzeszow, Alexandra Mišľavceva – Zámutov, Anna Zagórska – Rzeszow, Jana Tribulová – Vranov n. T. , Amelia Probachta – Rzeszow, Laura Minichová – Prievidza, Martyna Lampart – Rzeszow, Ivana Koreňová – Giraltovce, Lucia Jakubová - Nižný Hrabovec, Karolina Polowniak – Rzeszow, Viktória Petriková – Trebišov a Agáta Škripová – Vranov n. T. Moderátor programu Miro Alexovič – Alex sa postaral o sprievodné slovo a hostia festivalu HK CVČ o zábavu. Vyhlasovateľom a organizátorom festivalu je Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. , ktorý festival organizačne pripravil a zároveň technicky zabezpečil.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov n. T. a mestom Rzeszow.

Mediálni partneri