Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Výstava Slava Čupila "Obrázky z môjho života"

8. 6. 2017

Dom kultúry v Jasle 8.6.2017 slávnostne otvoril výstavu obrazov vranovského maliara PhDr. Slava Čupila. Udialo sa tak za prítomnosti primátora mesta Jaslo - Ryszarda Pabiana, poslancov mesta a desiatok hostí nielen z Poľska, ale aj Slovenska. Autora okrem jeho najbližšej rodiny, priateľov a známych prišla svojou účasťou podporiť aj delegácia z Vranova n. T. v zložení : zástupca primátora Ing. Dušan Molek, poslanec MsZ Ján Kočiš a riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky. O hudobnú kulisu počas vernisáže sa postaral dychový orchester súkromnej hudobnej školy, ktorá pôsobí v Jasle pod vedením Tadeusza Wróbla. Život autora a jeho prácu prítomným hosťom predstavil riaditeľ Jasielského domu kultúry Janusz Szewczyk. Výstava "Obrázky z môjho života" obsahuje desiatky akvarelov a olejomalieb umelca, ktorý rozpráva príbehy cez akvarely, olejomaľby a kresby. Jedná sa o techniky, ktoré ho sprevádzajú v dobrodružstve s umením. „Moje obrazy bez ohľadu na techniku prevedenia sú odrazom môjho života za posledných 10-15 rokov života. Tieto práce nesú stopy mnohých výletov z miest a zákutí Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúsku a Poľska. Svet mojich obrazov sa zameriava na dve kľúčové témy, ktoré majú pre mňa filozofický rozmer: rytmus veľkých miest a pokoj prírody, krajiny. Vyvolávajú vo mne pocity romantiky, miestami až melancholickej nálady - zdôrazňuje umelec. O diela autora prejavili veľký záujem nielen obyvatelia Jasla, ale aj významní predstavitelia poľskej a slovenskej politickej scény.

Mediálni partneri