Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Dni mesta Vranov nad Topľou"

16.- 18. 6. 2017

Dni mesta Vranov nad Topľou sa začali v piatok 16. júna 2017 za účasti delegácií z partnerských miest. Súčasťou tradičného podujatia bol aj jubilejný 30. ročník Medzinárodných Vranovských zborových slávností. Pre Vranovčanov a návštevníkov mesta bol pripravený bohatý kultúrny program. Vranovčania sa zabavili na vystúpení skupiny Ščamba, ale aj známej prešovskej kapely Helenine oči. V sobotu v rámci Vranov FEST-u vystúpili miestne kapely z Centra voľného času - Velvet Stone, Folk 3o či skupina Beatles Acoustic. Súčasťou tohtoročných dní mesta bol aj 8. ročník bežeckej súťaže Vranovská desiatka či otvorenie výstavy fotografií zo názvom Bicyklom cez Saharu od poľského autora Hermana Izického.
O výstave Bicyklom cez Saharu: Prejsť Afriku na bicykli, najďalej, ako sa len dá, na koľko stačia sily, peniaze, zdravie... Túto nezvyčajnú úlohu si dal v roku 1980 Jacek Herman-Izycki. Za 11 mesiacov putovania prekonal viac ako 10 000 km, prešiel pieskami Sahary, savanami a lesmi rovníkovej Afriky, spoliehajúc sa len na svoje vlastné sily a láskavosť ľudí, ktorých na ceste stretal. Výstava Na bicykli cez Saharu a ďalej... je fotografickou kronikou tejto cesty. Na výstave vidíme Afriku pred 37 rokmi - chodníky vedúce cez Saharu a Sahel, zablatené africké cesty, divoké rieky splavované na kanoe.Autor výstavy je známy cestovateľ, vydavateľ a amatérsky fotograf, ktorý navštívil viac ako 50 krajín a bol na mnohých miestach ako jeden z prvých Poliakov.

Mediálni partneri