Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

50. ročník HzFS Vranov nad Topľou

30.8. -1.9.2019

50. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností priniesol do Vranova nad Topľou zmes folklóru, ľudových tradícií a umenia. Ponúkol folklórne pásmo, folklórne vystúpenia, módnu prehliadku, tanečné divadlo , ale i remeselné stánky plné ručne vyrobených kúskov oblečenia alebo darčekových predmetov s ľudovou tematikou. V piatok 30.9.2019 návštevníci Domu kultúry vo Vranove n. T. mali možnosť zúčastniť sa vernisáže výstavy Veroniky Malatincovej. Krásnym spestrením bola módna prehliadka Jaroslavy Wurll Kocanove, ktorá inšpiráciu pri tvorbe čerpala z výšiviek 12 rázovitých obcí Slovenska. V sobotu 31. 9.2019 pred Domom kultúry vo Vranove n. T. vystúpili detské folklórne súbory a folklórne skupiny. Po skončení vystúpenia sa návštevníci slávnosti presunuli do Estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove n. T. na tanečné divadlo v podaní PUĽS-u s názvom Nesmrteľný tanečník. V nedeľu 1.9.2019 slávnosti pokračovali vystúpením ZPIT Rudki z nášho partnerského Domu kultúry vo Vranove n. T. . Nasledovalo vystúpenie muziky Milana Renďoša a galakoncertom folklórnych súborov. Spolok piesni i tanca Rudki odprezentovali poľské ľudové tance v hodinovom predstavení. Už niekoľko rokov udržujeme cezhraničnú spoluprácu s Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe s ktorým sme vstúpili do realizácie niekoľkých spoločných projektov. Aj tento program sa radí do trvalej udržateľnosť projektu Kultúra bez hraníc...

Mediálni partneri