Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Medzinárodný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2018

24.-25.5.2018

Festival populárnej piesne GAŠTANČEK do ktorého sa zapájajú speváci od 12 do 15 rokov s medzinárodnou účasťou / PL a SK / sa uskutočnil v dňoch 24.-25.5.2018 vo Vranove n. T. Tento festival je jediný svojho druhu na Slovensku, preto ďakujeme za Vašu podporu. Vystúpilo v ňom 7 spevákov z celého Slovenska a 6 z Poľska za podpory svojich rovesníkov z Vranovských základných škôl. Víťazmi sa pre rok 2018 stali: Jana Tribulová z Vranova n. T. / Cena diváka, Cena poroty / a Sandra Bulczynska z Rzeszowa / Laureát festivalu /.
Zároveň 24.5.2018 sme otvorili za účasti divákov zo Slovenska a Poľska o 11.30 h v Dome kultúry vo Vranove n. T. výstavu z medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia. Výstava obsahovala víťazné práce žiakov spomínanej súťaže s názvom Naši susedia. Súťaž organizuje od roku 2009 raz ročne náš partnerský dom kultúry v Rzeszowe spolu s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T. Na výstave sme ocenili žiakov víťazných prác, ktorí sa nezúčastnili oceňovania v Poľsku.

Mediálni partneri