Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Oś priorytetowa III. Wsparcie lokalnych inicjatyw

Nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury we Vranove nad Topľou
Nazwa projektu : Kultura bez granic Rzeszów - Jasło - Vranov nad Topľou
Umowa o dofinansowanie projektu nr PL-SK/PO/IPP/III/097

Kultura bez granic Rzeszów - Jasło - Vranov nad Topľou

ERDF - 47 519,59 €; Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 5 590,54 €;
Wkład własny - 2 795,27 €; Razem - 55 905,40 €

Działania projektu realizuje Miejski Dom Kultury we Vranove nad Topľou we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie i Jasielskim Domem Kultury w Jaśle. Celem projektu jest propagowanie lokalnych inicjatyw i nawiązanie transgranicznych kontaktów pomiędzy jednostkami kultury po obydwu stronach granicy.

OPIS DZIAŁAŃ

1. Konferencja otwarcia

Konferencja prasowa, której tematem jest otwarcie i prezentacja projektu „Kultura bez granic Rzeszów - Jasło - Vranov“ przy udziale przedstawicieli samorządu miasta Vranov, delegacji i zaproszonych gości z polskiego Rzeszowa i Jasła. Częścią imprezy jest wystawa. /kwiecień/

2. Przygotowanie i realizacja festiwalu piosenki „Gaštanček 2013“

>Międzynarodowy Festiwal Piosenki Popularnej dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Międzynarodowe specjalne jury będzie oceniało dwunastu finalistów, 6 ze Słowacji i 6 z Polski. /maj/

3. Workshop tańca folklorystycznego

Zespół folklorystyczny z Rzeszowa weźmie udział w pobycie służbowym na Słowacji, którego celem jest nauczanie elementów tańców folklorystycznych z Regionu Zemplińskiego przez choreografa i parę taneczną. Wspólnie przygotowaną choreografię zaprezentują  mieszkańcom miasta podczas Dni Vranova. / sierpień 2013 r./

4. Dni rzemiosł na rynku rzemiosł

Na rynku rzemiosł przed Domem Kultury we Vranove, na którym podczas tradycyjnego jarmarku vranovskiego powstaną drewniane stragany, zaprezentują swoje artystyczne przedmioty o dowolnej tematyce rzemieślnicy z Rzeszowa, Jasła, Vranova i okolicy. /sierpień 2013 r. /

5. Targi Bożonarodzeniowe

Na rynku rzemiosł we Vranove zaprezentują swoje artystyczne przedmioty o tematyce bożonarodzeniowej rzemieślnicy z Rzeszowa, Jasła i Vranova nad Topľou. Podczas trzech dni mieszkańcy i goście przebywający w mieście Vranov będą mieli okazję podziwiać produkty rzemieślników artystycznych i program kulturalny „Rzeszów Vranovu. / grudzień 2013 r./

6. Konferencja końcowa

Ocena projektu w obecności przedstawicieli samorządu miasta Vranov, delegacji i zaproszonych gości z polskiego Rzeszowa i Jasła oraz przy udziale mediów. Częścią imprezy będzie także wystawa. /grudzień 2013 r./

Nazwa wnioskodawcy : Miejscowy Dom Kultury Vranov nad Topľou
Forma prawna:
Organizacja współfinansowana z budżetu państwa i innych składek
Ulica, numer porządkowy :
M. R. Štefánika 875/200
Kod pocztowy, Miejscowość :
093 01 Vranov nad Topľou
Powiat :
Vranov nad Topľou
Województwo:
preszowskie
Numer telefonu :
00421 57 4881510
Faks:
00421 57 4463950
E-mail :
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.kulturavranov.sk/
REGON :
35519088
NIP :
2020630898

Nazwa partnera : Młodzieżowy Dom Kultury
Forma prawna :
Placówka publiczna oświatowo-wychowawcza
Ulica, numer porządkowy:
Piłsudskiego 25
Kod pocztowy, Miejscowość:
35-506 Rzeszów
Województwo :
podkarpackie
Powiat :
Rzeszów
Gmina :
Rzeszów
Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu:
Bogusław Tomczak
Numer telefonu:
0048 17 748 36 00
Faks :
0048 17 748 36 00
E-mail :
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://mdk-rzeszow.art.pl/

Nazwa partnera : Jasielski Dom Kultury
Forma prawa :
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
Ulica, numer porządkowy:
Kołłątaja 1
Kod pocztowy, Miejscowość :
38 - 200 Jasło
Województwo :
podkarpackie
Powiat :
Jasło
Gmina :
Jasło
Osoba odpowiedzialna za realizację  mikroprojektu:
Janusz Szewczyk
Numer telefonu:
00 48 13 4435150
Faks :
00 48 13 4435150
E-mail :
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://jdkjaslo.pl/

  

Termin realizacji działań projektu : styczeń 2013 r. - grudzień 2013 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013“

Mediálni partneri