Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Medzinárodný festival Zlatý Gaštan 2016

8. a 9. september 2016

Aj tento rok vrcholilo kultúrne leto vo Vranove nad Topľou festivalom populárnej piesne s názvom Zlatý gaštan. Celý festival začal už vo štvrtok 8. septembra, kedy sa súťažiaci zo Slovenska, Poľska a Maďarska zoznámili v priebehu skúšok, počas ktorých sa snažili vylepšiť už vtedy svoje výborné spevácke výkony.

Piatok 9. septembra sa už išlo naostro. Festival začal o 10:00 hod. v Estrádnej sále Mestského domu kultúry. Jedenásť spevákov čakala plná sála študentov z vranovských stredných škôl. Na pódiu sa s jednou piesňou predstavili: Dominika Czekaj, Anička Gajdzíková, Karolina Piejko, Erik Jurčák, Diana Szeliga, Fanni Penzéliková, Kornelia Kulczycka, Adrián Ondov, Dominika Semáčová, Kamila Mokrzycka a Patrycja Chmiel. Už ako druhá v poradí zaznela aktuálne známa slovenská pieseň Unikát od Márie Čírovej, v skvelom emotívnom podaní Aničky Gajdzíkovej. Zo zahraničných piesní odzneli napr. A Thousand Years – Christina Perri, All of Me – John Legend, Proud Mary – Tina Turner. Všetky tieto tri piesne odspievali talentované dievčatá z Poľska a ako podporu si na javisko vzali aj tanečnice z poľského tanečného súboru T8 z Rzeszówa.

Mladé talenty z troch krajín sprevádzala na pódiu dvojica moderátorov Miro „Alex“ Alexovič a Daniel Sowa. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi bol tohtoročný festival výnimočný tým, že spevákov nedoprevádzala hudobná skupina Funny People. Organizátori vsadili na inú kartu. Zamerali sa totiž na scéniku a špeciálne efekty. Hra svetiel, videoprojekcia, detailné zábery spevákov, klavírny doprovod počas niektorých skladieb, dokonalé ozvučenie, skvelý výber piesní spravili z tohto festivalu skvelú šou. Tá sa páčila nielen študentom a vyučujúcim, ktorí spevákov odmenili obrovským aplauzom, ale aj priateľom z Poľska a Maďarska, ktorí nás poctili svojou návštevou.

Záver podujatia patril skupine Motív, ktorá je Vranovčanom veľmi dobré známa z iných mestských akcií. Traja hudobníci a jedna speváčka známymi hitmi rozospievali celú estrádnu sálu. Počas ich vystúpenia sa vyzbierali a spočítali hlasy, ktoré odovzdali diváci svojim favoritom. Najpresvedčivejší a najenergickejší výkon podala Kamila Mokrzycka. Tá za svoje jedinečné prevedenie piesne získala Cenu publika, ktorá je tento rok jedinou cenou, keďže bol festival označený ako nesúťažný a prebiehal bez prítomnosti poroty. Svoju výhernú pieseň si tak na pódiu s tancom ostatných súťažiacich vychutnala ešte raz.

Tešíme sa, že je o medzinárodný festival Zlatý gaštan každý rok veľký záujem. Talent predsa netreba skrývať a zanedbávať a preto sme radi, že práve týmto festivalom môžeme podporiť a zviditeľniť mladé spevácke talenty. 

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva,  tradícia – súčasnosť – budúcnosť “, ktorú zabezpečuje Mestský domu kultúry vo Vranove n. T.. Partnerom projektu je Dom kultúry mládeže v Rzeszówe. Novinkou festivalu je zorganizovanie tohto podujatia ešte raz, a to dňa 13. októbra 2016 v Dome kultúry v poľskom meste Rzeszów.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri