Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

XIV. Medzinárodný festival tanečných skupín
„O Laur Rzecha“ 2016 v Poľsku

30. september - 1. október 2016

V dňoch 30.9. až 1.10.2016 sa uskutočnil v  poľskom  meste Rzeszow Medzinárodný festival tanečných skupín „ O Laur Rzecha“ 2016. Podujatie so  14 ročnou históriou organizuje  Dom kultúry mládeže Rzeszow v spolupráci s Občianskym združením Promotor s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu tanečných skupín z Poľska aj zahraničia. Organizátori festivalu okrem domácich tanečných skupín hostili aj skupiny z Litvy, Ukrajiny a Slovenska. Prvý festivalový koncert ponúkli verejnosti v piatok 30.9.2016 o 18.00 hodine v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe. Svojím vystúpením ho obohatila domáca tanečná skupina Úsmev a talentované speváčky, ktoré  svoje vedomosti a talent rozvíjajú práve v Dome kultúry mládeže. V sobotu 1.10.2016 sa súťažiace tanečné skupiny predstavili v priestoroch Podkarpatskej filharmónie aj odbornej porote, ktorá hodnotila v troch vekových kategóriách techniku tanca, choreografiu, výber hudby, kostýmy a celkový pohybový prejav. Porota po zhliadnutí  9 choreografií udelila viaceré  tituly a vecné ceny. Slovensko reprezentoval Tanečný klub Dyno, ktorý do súťaže vybral a delegoval Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. S choreografiou Dany Pelcerovej s názvom NURSES, tanečníčky v kategórií od 12 do 15 rokov získali cenu „Laureát festivalu“. Tanečný klub uspel aj s choreografiami „Disco junior” a „Disco ladies” z dielne Martiny Rusnákovej, s ktorými získal titul „Čestné uznanie“.

Vranovským tanečníkom z tanečného klubu Dyno pri ZŠ Bernolákova ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho mesta  a zároveň gratulujeme k úspechu.

Rzeszowčania mali možnosť zažiť vzrušujúci sobotňajší večer na slávnostnom galaprograme plnom tanečných výkonov a nápaditých choreografií. Dojem výnimočnosti umocnila dynamická hudba, divadelná scéna a tanečné kostýmy. Deväťdesiat minút umenia a talentu ocenilo publikum 500 miestnej sály Podkarpatskej filharmónie potleskom.

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť, ktorý spolu realizovalo mesto Vranov n. T. a mesto Rzeszow.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri