Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Festival Zlatý Gaštan exceloval v zahraničí

12. a 13. október 2016

Jeseň tradične evokuje znižujúce sa vonkajšie teploty a vyvoláva depresívne nálady. Obyvatelia nášho mesta im mohli predísť na niektorom z ponúkaných podujatí Mestského domu kultúry vo Vranove n. T., kde si mohli predlžiť pomyselné leto a vychutnať si príjemne hrejivú atmosféru. Medzi naše tradičné podujatia  patrí už 34. rokov aj  festival populárnej piesne  Zlatý Gaštan. Tak ako aj my ľudia,  časom prešiel mnohými zmenami.  Nadobudol medzinárodný charakter,  ale i schopnosť spájať mladých ľudí a viesť ich k spoločnému cieľu. Ich neľahké úsilie  nedávno ocenili žiaci stredných škôl na festivalovom koncerte, ktorý sa uskutočnil 9.9.2016 v  Dome kultúry vo Vranove n. T. V tomto roku dostali organizátori festivalu ponuku odprezentovať festival aj za hranicami našej krajiny a to v našom družobnom meste – Rzeszowe. Náš partnerský Dom kultúry mládeže / MDK/ dal tejto myšlienke spoločne s nami v dňoch 12.- 13.10.2016 reálnu podobu. Zamestnanci MsDK z Vranova n. T. vytvorili za našimi hranicami, technický a organizačný tím,  ktorý pripravil kvalitnú základňu potrebnú k príprave festivalu.  Za zdarný priebeh festivalu bol zodpovedný  riaditeľ organizácie Ing. Alfonz Kobielsky a jeho zástupca Mgr. Peter Novák, ktorý sa navyše ujal aj úlohy režiséra festivalu. Spolu s nimi do Rzeszowa pricestovali aj účinkujúci zo Slovenska a Maďarska. Festivalový koncert, ktorý sa uskutočnil 13.10.2016 v Dome kultúry mládeže , mali možnosť vidieť  nielen žiaci základných škôl, ale vďaka televízii TVP 3 Rzeszow, aj široká poľská verejnosť.

Na festivale vystúpila Fanni Pénzeliková z Maďarska, Erik Jurčák, Adrián Ondov, Dominika Semáčová  a Anna Gajdziková zo Slovenska a šesť speváčok z Poľska. Vtipom a hovoreným slovom nás po celý čas bavil Miroslav Alexovič - Alex spolu s poľským moderátorom Danielom Sowom. Dom kultúry mládeže v Rzeszowe sa od roku 2010 aktívne podieľa na tvorbe a príprave programov, ktoré realizujú spoločne s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T. na oboch stranách hranice. Talentovaní  mladí ľudia, ktorí v týchto programoch vystupujú, dávajú svetu signál, že vedia využiť svoj talent a schopnosti na dobro veci. Chcú stáť pri zrode nových partnerstiev a pevných cezhraničných väzieb. Veď oni sami okrem cenných skúsenosti za hranicami  získali aj mnoho nových priateľov.

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť, ktorý spolu realizovalo mesto Vranov n. T. a mesto Rzeszow.

Reportáž z festivalu nájdete tu.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri