Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

VII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia
výber prác porotou Rzeszow

9.-10.marec 2017

Štvrtok 9.3.2017 sme sa stretli s našim cezhraničným partnerom riaditeľom MDK - Boguslawom Tomczakom a jeho zástupkyňou Annou Gargalou, ktorým sme odovzdali výtvarné práce z Vranova n. T. Do tohtoročnej výtvarnej súťaže Naši susedia sa prihlásilo 6 vranovských škôl. Žiaci na tému „Môj svet v budúcnosti“ namaľovali spolu 50 výtvarných prác. Úlohou odbornej poroty bolo vybrať spomedzi 573 výtvarných prác / 452 z PL a 121 z SK / tie najlepšie a prideliť im v 3 vekových kategóriách ocenenia. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Kinga Cichowska-Szmulkiewicz –výtvarník, pracovník Úradu umeleckých výstav v Rzeszowe, Silvia Nusová – referent- Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou, Ing. Alfonz Kobielsky – riaditeľ, Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou a Bogusław Tomczak – riaditeľ, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, výtvarník a učiteľ. Komisia hodnotila spracovanie témy, zručnosť ale aj celkovú kompozíciu diela. Zo súťaže bol vyhotovený podrobný protokol.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri