Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

VII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia
Oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže Naši susedia 2017.Rzeszow

31.marec 2017

V piatok 31.3.2017 sme pricestovali do nášho partnerského mesta Rzeszow, kde sa o 11.00 h konala naša spoločná aktivita „Medzinárodná výtvarná súťaž Naši susedia 2017“. V obchodnom centre Nowý swiat boli autori víťazných prác a ich učitelia ocenení vecnými cenami. Za účasti približne 100 účastníkov zo Slovenska i Poľska sa výstava súťažných prác slávnostne otvorila.

Aj keď nikto z Vranovských škôl nezvíťazil, do výstavy boli zaradené,
v I. kategórií práce autorov:
Tamara Ivanová, učiteľ  Mgr. M. Šofranková, ZŠ Sídlisko II.
Noemi Mitríková, učiteľ Mgr. H. Borošová,  ZŠ Sídlisko II.
Terézia Klimkovská, učiteľ Mgr. H. Borošová, ZŠ Sídlisko II.

V II. kategórií to boli práce:
 Slávka Palenčíková,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Daniel Bačovčin,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Dominik Rezanka, učiteľ Mgr. E. Isáková, ZŠ Kukučínova.

V III.  kategórií ako jediný za naše mesto uspel:
Branislav Bačovčin, učiteľ Mgr. A. Saboviková, SOŠ A.D.

Po ukončení výstavy v Rzeszowe, výstavu prenesieme do Vranova n. T., kde žiakov za účasť v súťaži odmeníme.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri