Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Otvorenie výstavy Naši susedia v DK Vranov n. T.

24.máj 2018

>Náš cezhraničný partner Dom kultúry mládeže v Rzeszowe pre mládež pripravil a zorganizoval VIII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA. Na tohtoročnú tému – MÔJ ZELENÝ SVET“ bolo žiakmi vo veku 7 až 18 rokov vytvorených celkovo 563 výtvarných prác. Do súťaže bolo prihlásených 388 prác z poľských škôl a 175 prác zo slovenských škôl. Porota sa rozhodla oceniť 93 víťazných prác -68 prác z Podkarpatského vojvodstva, 23 prác z Prešovského samosprávneho kraja a 2 práca z partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku. Porota oceňovala autorov víťazných prác 3.4.2018 v Rzeszowe a udelila im ceny a čestné uznania podľa vekových kategórií. Žiakov, ktorí sa slávnostného oceňovania nemohli zúčastniť v Poľsku sme si dnes pozvali tu, do Domu kultúry aby sme ich fantáziu, kreativitu a šikovné ruky ocenili vecnými cenami a diplomom.

I. kategória 7-10 rokov
Cena: Bianka Smandrová, Základná Škola Sídlisko II., Vranov nad Topľou, učiteľ: Mgr. Marta Šofranková

II. kategória 11- 14 rokov
Čestné uznanie: Nancy Lacová, Základná umelecká škola, Svidník,
učiteľ: Viera Guzlejová

III. kategória 15 - 18 rokov
Cena: Simona Žultková, Stredná odborná škola A.D. , Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Martina Koščová

Komisia ocenila aj práce v kategórii špeciálnych škôl:
Čestné uznanie: Kevin Kohút, Spojená Škola Budovateľská, Vranov nad Topľou, učiteľ: Mgr. Tomáš Končár

Do výstavy sú zaradené taktiež práce žiakov :

II. kategória
- Nina Kolcunová – Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Tamara Mizeráková - Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou, učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Kristína Borošová, Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Jelka Fabiánová, Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková

III. kategória
- Benjamin Juhás, Stredná Odborná Škola A.D., Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Radoslav Cerula
- Nora Mikčová, Stredná Odborná Škola A.D. , Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Anne Bertová Timková

Autorom ocenených prác a ich pedagógom - Srdečne gratulujeme.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri