Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

XVI. Medzinárodný festival tanečných skupín „O Laur Rzecha“ v Rzeszowe

2.- 3.október 2018

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Združenie na podporu umeleckého vzdelávania PROMOTOR, usporiadali v dňoch 2.- 3. 10.2018 XVI. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín O Laur Rzecha. Na ich pozvanie zareagovalo 17 tanečných skupín z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Medzi 340 súťažiacimi nechýbali ani vranovskí tanečníci z tanečného klubu DYNO pri ZŠ Bernolákova, ktorí každoročne úspešne reprezentujú naše mesto na tanečných medzinárodných súťažiach. Nebolo tomu inak ani v utorok 2.10.2018 kedy sa súťažné skupiny odprezentovali v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe nesúťažnými choreografiami. V stredu 3.10.2018 sa súťažiace skupiny presunuli do Rzeszowskej filharmónie, kde sa to len tak hemžilo pestrými kostýmami a nápaditými kulisami. Tristoštyridsať tanečníkov za pomoci zvukových a svetelných efektov vytvorilo pred 700 divákmi nezabudnuteľnú show. Na javisku postupne ožívali malé strašidielka, čarodejník Harry Potter, Aladinova čarovná lampa, zvonár Quasimodo s krásnou Esmeraldou, veselé žabky, jašterice a iné rozprávkové postavy. Tanečníci TK Dyno predviedli street dance show s názvom „ This is the game “ z tvorby choreografky a zároveň vedúcej klubu Dany Pelcerovej a talentovanej „dyňáčky“ Euniky Šviderskej. Štvorčlenná odborná porota preverila pripravenosť a nasadenie každej tanečnej skupiny a vo vekovej kategórií 16-24 rokov udelila ocenenie TK Dyno za tanečnú bejzbalovú hru. Ďakujeme tanečníkom TK Dyno za príkladnú reprezentáciu nášho mesta. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ Bernolákova za morálnu podporu a uvoľnenie žiakov a pedagógov na spomínaný festival a mestu Vranov n. T., ktoré zabezpečilo pre TK Dyno prepravu. Reportáže z vystúpenia boli zaradené do vysielania celoštátnej televízie TVP 3 Rzeszow. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Domom kultúry mládeže v Rzeszowe v oblasti kultúry od roku 2010. Spoločne sme sa zapojili do jedného veľkého investičného projektu a dvoch menších mikroprojektov. Naša cezhraničná spolupráca sa časom rozšírila o spoluprácu s mestom Jaslo . Doteraz sa nám spoločne s Jaselským domom kultúry a Domom kultúry mládeže v Rzeszowe podarilo zrealizovať 142 spoločných podujatí.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri