Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Medzinárodný festival umeleckých skupín s názvom 
Nad Topľou i Wislokiem

3. a 4. decembra 2010

V dňoch 3. a 4. 12. 2010 sa v meste Rzeszów v Dome kultúry mládeže konal Medzinárodný festival umeleckých skupín z Rzeszówa a Vranova n. T. s názvom Nad Topľou i Wislokiem. Slovenského partnera na festivale reprezentovalo 100 účinkujúcich z troch umeleckých skupín z mesta Vranov n. T.: z Detského folklórneho súboru Cifroško, tanečného klubu Dyno a Folklórneho súboru Orgonina. Spolu s nimi pricestoval manažér slovenskej časti projektu Imrich Kónya, riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a pracovníčka Mestskej Internetovej televízie Silvia Nusová spolu s kameramanom Radoslavom Gajdošom. Po namáhavej ceste v nepriaznivom počasí dorazili do Poľska s miernym časovým sklzom. V Dome kultúry mládeže ich tesne pred vystúpením privítal riaditeľ a zároveň, manažér poľskej časti projektu Boguslaw Tomczak a zástupkyňa riaditeľa Anna Gargała. Slovenskí účinkujúci sa spolu s poľskými tanečnými skupinami Kornele, T-8 a Detským folklórnym súborom Rzeszowianka predstavili asi 200 divákom rôznych vekových kategórií. Svoje novovzniknuté priateľstvá mali možnosť neskôr upevniť na spoločnej diskotéke. Pre slovenských partnerov pripravili hostitelia bohatý sprievodný program aj na druhý deň – prehliadku zámku Łańcut a divadelné predstavenie „ Siedem Obrazów – Don Kichote“ v Dome kultúry mládeže. Z nášho spoločného stretnutia si mnohí odnášali nielen nové skúsenosti ale aj pekné spomienky a prianie - stretnúť sa zas.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri