Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Koncert FS Orgonina z Vranov n. T. v meste Rzeszów

18. a 19. júna 2010

Ďalšou neinvestičnou aktivitou bol koncert Folklórneho súboru Orgonina z Vranova nad Topľou v Rzeszówe v dňoch 18.-19. 6. 2010. O prezentáciu nášho mesta sa postaral Folklórny súbor Orgonina. Štyridsaťčlenný kolektív  sprevádzali do Rzeszowa  manažér slovenskej časti projektu a zároveň organizačný vedúci súboru Ing. Imrich Kónya, riaditeľ Mestského domu  kultúry Ing. Alfonz Kobielsky a tím  Mestskej internetovej televízie v zložení Silvia Nusová a Radoslav Gajdoš.  Na pôde mesta ich privítala  zástupkyňa riaditeľa  Domu  kultúry mládeže v Rzeszówe Anna Gargała, ktorá pozvala slovenskú delegáciu pred samotným vystúpením na prehliadku jednej z množstva miestnych pamätihodností - Podzemnej turistickej trasy. Štyridsaťpäť minútová prehliadka spojená s odborným výkladom poskytla návštevníkom možnosť spoznať časť histórie Rzeszówa. Večer nasledovalo vystúpenie FS Orgonina na historickom  námestí pred vyše 2 000 divákmi, ktorým folklórny súbor predviedol náš tradičný východoslovenský spev, tanec a zároveň aj závideniahodný temperament. Vystúpenie ocenili diváci nielen potleskom ale aj úprimnými slovami vďaky. Ďalší deň program pokračoval v Dome  kultúry mládeže.  Folklórny súbor Orgonina dokázal tým najkrajším spôsobom prítomných divákov oboznámiť s našou kultúrou, tradíciami a zvykmi, za čo zožal dlhotrvajúci aplauz.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri