Poľsko - slovenský jarmok pohraničia 

 

Názov mikroprojektu: „Poľsko - slovenský jarmok pohraničia

          Dňa 1. marca 2013 Mesto Jasło podpísalo zmluvu o dofinancovaní mikroprojektu „Poľsko - slovenský jarmok pohraničia” so Združením Karpatský euroregión Poľsko. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
 
Partnermi mikroprojektu sú :
  1. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou zo Slovenska
  2. Mestské kultúrne stredisko Humenné zo Slovenska
 
 
Celková hodnota projektu : 46 062 €, v tom
Hodnota dofinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja : 39 152,70 €
Hodnota dofinancovania zo štátneho rozpočtu : 4 606,20 €
 
 
 
Cieľom projektu je propagovanie lokálnych iniciatív a nadviazanie
cezhraničných kontaktov medzi jednotkami územnej samosprávy
(Mesto Jasło) a jednotkami kultúry na slovenskej strane.
 
 
 
Projekt predpokladá realizovanie týchto aktivít :

  1. Prezentovanie regionálnych produktov, výrobkov a jedál z Jasła, Vranova, Humenného a ich okolia na päťdňovom jarmoku regionálnych produktov, ktoré sú prioritou poľsko - slovenskej oblasti pohraničia.
  2. Pripravovanie tradičných poľsko - slovenských regionálnych jedál a ich degustácia medzi účastníkmi jarmoku.
  3. Prezentovanie poľsko - slovenských legiend počas trvania jarmoku. Každý účastník jarmoku bude môcť popočúvať poľskú a slovenskú legendu napálenú na elektronickom nosiči a okrem iného ju prečítať z tabule v poľskom a slovenskom jazyku. Výsledok prezentácie navyše podporí tematická aranžacia.
  4. Zorganizovanie dvojdňových výtvarných dielní pre skupinu postihnutých detí z Jasła a Vranova nad Topľou. Dielne priblížia deťom neobyčajné spôsoby maľovania napr. na dreve, tvorivé práce s hlinou, vypaľovanie hliny, keramika.
  5. Vypracovanie stratégie pre propagovanie lokálneho produktu.
  6. Propagovanie projektu
 
 
Počas päťdňového poľsko - slovenského jarmoku je predpokladané vystúpenie amatérskeho pouličného divadla.
 Plánovaný termín konania päťdňového jarmoku 12.06. až 16.06.2013.
 Miesto: Námestie mesta Jasło.„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
v rámci cezhraničnej spolupráce programu Poľsko-Slovenská republika 2007-2013“

Mediálni partneri