Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk
štvrtok, 07 júl
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
 • názov, dátum a čas predstavenia,
 • rad a sedadlo/á,
 • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
 • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
 
Poľsko - slovenský jarmok pohraničia 

 

Názov mikroprojektu: „Poľsko - slovenský jarmok pohraničia

          Dňa 1. marca 2013 Mesto Jasło podpísalo zmluvu o dofinancovaní mikroprojektu „Poľsko - slovenský jarmok pohraničia” so Združením Karpatský euroregión Poľsko. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
 
Partnermi mikroprojektu sú :
 1. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou zo Slovenska
 2. Mestské kultúrne stredisko Humenné zo Slovenska
 
 
Celková hodnota projektu : 46 062 €, v tom
Hodnota dofinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja : 39 152,70 €
Hodnota dofinancovania zo štátneho rozpočtu : 4 606,20 €
 
 
 
Cieľom projektu je propagovanie lokálnych iniciatív a nadviazanie
cezhraničných kontaktov medzi jednotkami územnej samosprávy
(Mesto Jasło) a jednotkami kultúry na slovenskej strane.
 
 
 
Projekt predpokladá realizovanie týchto aktivít :

 1. Prezentovanie regionálnych produktov, výrobkov a jedál z Jasła, Vranova, Humenného a ich okolia na päťdňovom jarmoku regionálnych produktov, ktoré sú prioritou poľsko - slovenskej oblasti pohraničia.
 2. Pripravovanie tradičných poľsko - slovenských regionálnych jedál a ich degustácia medzi účastníkmi jarmoku.
 3. Prezentovanie poľsko - slovenských legiend počas trvania jarmoku. Každý účastník jarmoku bude môcť popočúvať poľskú a slovenskú legendu napálenú na elektronickom nosiči a okrem iného ju prečítať z tabule v poľskom a slovenskom jazyku. Výsledok prezentácie navyše podporí tematická aranžacia.
 4. Zorganizovanie dvojdňových výtvarných dielní pre skupinu postihnutých detí z Jasła a Vranova nad Topľou. Dielne priblížia deťom neobyčajné spôsoby maľovania napr. na dreve, tvorivé práce s hlinou, vypaľovanie hliny, keramika.
 5. Vypracovanie stratégie pre propagovanie lokálneho produktu.
 6. Propagovanie projektu
 
 
Počas päťdňového poľsko - slovenského jarmoku je predpokladané vystúpenie amatérskeho pouličného divadla.
 Plánovaný termín konania päťdňového jarmoku 12.06. až 16.06.2013.
 Miesto: Námestie mesta Jasło.„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
v rámci cezhraničnej spolupráce programu Poľsko-Slovenská republika 2007-2013“
Mediálni partneri