Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Festivalu folklóru a kultúry zemi Kujawskiej a Mazowieckiej

10.- 14.10.2018

V rámci trvalej udržateľnosti projektu Spája nás tanec sa FS Lipovec ako jeden z účastníkov projektu zúčastnil v dňoch 10.- 14. 10.2018 Festivalu folklóru a kultúry zemi Kujawskiej a Mazowieckiej. Tohtoročný 13. ročník festivalu niesol názov Od Kujawiaka do Oberka. Festival ponúkal návštevníkom športovej haly v Łącku pestrý prehľad ľudovej tvorby a kreativity, ochutnávku kuchárskych špecialít, rôzne súťaže a pestrú paletu remeselných výrobkov. Vystúpenia ľudových skupín začali v nedeľu 14. 10.2018 v popoludňajších hodinách. Festival zavŕšilo vystúpenie folklórneho súboru Lipovec z Vranova n. T., ktorý predviedol za hranicami časť svojho tanečného a speváckeho umenia. Práve projekt Spája nás tanec si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát. Do tohto procesu sme zapojili mladú generáciu, ktorá je schopná chrániť tradície a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu je zveľaďovať spoločné hodnoty s dôrazom na ochranu a rešpektovanie rozmanitosti a autonómiu zdrojov kultúry nadnárodného karpatského regiónu, v tejto časti Európy. Úspech zaznamenávajú práve takéto prezentácie našej ľudovej tvorby v zahraničí.
Mediálni partneri