Medzinárodný Vyšegradský festival folklóru a remesiel v Jasle

 

Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel v Jasle  

 
 

Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel v Jasle bude v dňoch 29-30 augusta v poľskom Jasle. Festivalu sa zúčastnia hostia z českého Hodonína, maďarského Šárošpataku, a Vranova nad Topľou. Vedúcim projektu je Jasielsky Dom Kultúry a partnermi Mesto Jaslo, Mesto Šárošpatak, Mesto Hodoním a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou.
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Medzinárodného Vyšehradský fondu a výška príspevku je 10 000,- Eur. Cieľom festivalu je posilnenie kultúrnej spolupráce j medzi krajinami V4 ako aj harmonizácia spolupráce medzi inštitúciami, lokálnou samosprávou, integrácia umeleckého spoločenstva regiónov Vyšehradu. Podrobnejšie informácie sú na stránkach www.visegradfund.org. a www.wyszehradfolk.eu.

 

 

Projekt pn. „Międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Jaśle”
współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

 

Mediálni partneri