Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Mestský rozhlas

Jeho hlavným cieľom je, že podľa zákona NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva paragrafu 15 (pôsobnosť obce) písm. i.) vyhlasuje ohrozenie a režim života obyvateľov na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalostí. Informuje občanov o rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach ale aj o uzneseniach a opatreniach správnych orgánov súvisiacich so správou mesta a so štátnou správou.

Prostredníctvom mestského rozhlasu máte možnosť prezentovať svoje firmy, výrobky, ako aj služby, ktoré ponúkate. Ďalšou možnosťou, ktorú Vám mestský rozhlas ponúka, sú pesničky na želanie a blahoželania k sviatku.

Vysielací čas : Po - Ut - Str - Štv - Pia : dopoludnia od 10:00 – 12:15 hod
  popoludní  od 14:30 – 16:00 hod 

 

   Výška poplatku :

Pri objednávke do 3 hlásení:   Pri objednávke 4 a viac hlásení:
1. hlásenie       - 6 €  1. hlásenie    - 6 €
1. opakovanie - 4 €  každé ďalšie - 3 €
2. opakovanie - 4 €  

 


Zodpovedný zamestnanec : Bc.Marian Sobota

V prípade politickej reklamy je cena dvojnásobná. 

MsDK si vyhradzuje právo jazykovej korektúry textu požadovaného na odvysielanie. Počas letných mesiacov je vysielanie mestského rozhlasu obmedzené iba na krízové stavy a to z dôvodu čerpania dovoleniek.

Mediálni partneri