Rok 2010 až 2011 bol v mnohých smeroch pre Dom kultúry, prelomovým. Ukončila sa náročná rekonštrukcia interiéru, keď po 30. rokoch, Dom kultúry nadobudol nielen nový vzhľad, ale navyše získal charakter viacúčelového využitia. Jeho multifunkčnosť a moderný vzhľad privítali obyvatelia Vranova n. T. s veľkou radosťou. A naopak Dom kultúry rád slúži potrebám Vranovčanov a teší sa ich veľkému záujmu. Po rekonštrukcii pod svoje ochranné krídla prijal viacero združení a organizácií. Zázemie pre svoju činnosť tu našli: Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich, Okresná jednota dôchodcov, Občianske združenie Narcis, Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica a Oblastný zväz chovateľov. Z bývalých pivničných priestorov vznikli priestranné a moderné priestory Centra mladých, ktoré umožnili pôsobenie ďalších záujmových združení. Svoju činnosť v Centre mladých dnes rozvíja Vranovský parlament mládeže,  FS Orgonina, FSk Kňahinka, Pilakalajoga a Kurz spoločenských tancov vedený zvlášť pre deti, mládež a dospelých.

Kurz spoločenských tancov vedie Ing. František Berta, ktorý nadšenie a lásku k tanečnému umeniu odovzdáva 2 x týždenne približne 30 kurzistom. Posledný rok zaznamenal prvé výrazne úspechy práve s mládežou. Spomeniem úspech Viktórie Kopcovej a Vladimíra Štecáka v štandardných tancoch párov na Majstrovstvách SR v spoločenských tancoch, ktoré sa konali 11.3.2017 v Žiline. V latinsko-amerických tancoch sa viac darilo Aničke Gajdzikovej s Alexandrom Hudákom. Pred brány finále v štandardných tancoch to dotiahla dvojica Alex Hudák a Andrea Vaverčáková. Z absolventov základných tanečných kurzov nás skvelé reprezentujú zlatí medailisti Jana Tribulová s tanečným partnerom Dávidom Gajdzikom. Na stupne víťazov sa postavila aj dvojica Erika Mitaľová s Viktorom Hankovským, ktorá získala druhé miesto. Ďalším výrazným párom je Klaudia Karchňáková s Robertom Ropovíkom.

Menovaným za výbornú reprezentáciu nášho mesta odovzdal v Centre mladých 5.5.2017 prednosta Mestského úradu Ing. Imrich Konya spolu s riaditeľom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym, upomienkové predmety a ďakovné listy. Zároveň Ing. Františkovi Bertovi poďakovali za obetavú prácu s mládežou. Pri malom občerstvení sa mládež porozprávala so svojimi kamarátmi o svojich dojmoch z prvých úspechov a zážitkoch na súťažiach. Mesto Vranov n. T. a Mestský dom kultúry sa i naďalej bude usilovať o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre voľno časové aktivity a záujmovú činnosť obyvateľov nášho mesta ale aj jeho regiónu.
Silvia Nusová – referent MsDK

 

 

Mediálni partneri