Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

Rok 2010 až 2011 bol v mnohých smeroch pre Dom kultúry, prelomovým. Ukončila sa náročná rekonštrukcia interiéru, keď po 30. rokoch, Dom kultúry nadobudol nielen nový vzhľad, ale navyše získal charakter viacúčelového využitia. Jeho multifunkčnosť a moderný vzhľad privítali obyvatelia Vranova n. T. s veľkou radosťou. A naopak Dom kultúry rád slúži potrebám Vranovčanov a teší sa ich veľkému záujmu. Po rekonštrukcii pod svoje ochranné krídla prijal viacero združení a organizácií. Zázemie pre svoju činnosť tu našli: Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich, Okresná jednota dôchodcov, Občianske združenie Narcis, Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica a Oblastný zväz chovateľov. Z bývalých pivničných priestorov vznikli priestranné a moderné priestory Centra mladých, ktoré umožnili pôsobenie ďalších záujmových združení. Svoju činnosť v Centre mladých dnes rozvíja Vranovský parlament mládeže,  FS Orgonina, FSk Kňahinka, Pilakalajoga a Kurz spoločenských tancov vedený zvlášť pre deti, mládež a dospelých.

Kurz spoločenských tancov vedie Ing. František Berta, ktorý nadšenie a lásku k tanečnému umeniu odovzdáva 2 x týždenne približne 30 kurzistom. Posledný rok zaznamenal prvé výrazne úspechy práve s mládežou. Spomeniem úspech Viktórie Kopcovej a Vladimíra Štecáka v štandardných tancoch párov na Majstrovstvách SR v spoločenských tancoch, ktoré sa konali 11.3.2017 v Žiline. V latinsko-amerických tancoch sa viac darilo Aničke Gajdzikovej s Alexandrom Hudákom. Pred brány finále v štandardných tancoch to dotiahla dvojica Alex Hudák a Andrea Vaverčáková. Z absolventov základných tanečných kurzov nás skvelé reprezentujú zlatí medailisti Jana Tribulová s tanečným partnerom Dávidom Gajdzikom. Na stupne víťazov sa postavila aj dvojica Erika Mitaľová s Viktorom Hankovským, ktorá získala druhé miesto. Ďalším výrazným párom je Klaudia Karchňáková s Robertom Ropovíkom.

Menovaným za výbornú reprezentáciu nášho mesta odovzdal v Centre mladých 5.5.2017 prednosta Mestského úradu Ing. Imrich Konya spolu s riaditeľom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym, upomienkové predmety a ďakovné listy. Zároveň Ing. Františkovi Bertovi poďakovali za obetavú prácu s mládežou. Pri malom občerstvení sa mládež porozprávala so svojimi kamarátmi o svojich dojmoch z prvých úspechov a zážitkoch na súťažiach. Mesto Vranov n. T. a Mestský dom kultúry sa i naďalej bude usilovať o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre voľno časové aktivity a záujmovú činnosť obyvateľov nášho mesta ale aj jeho regiónu.
Silvia Nusová – referent MsDK

Mediálni partneri