Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

 

          Občianske združenie „NARCIS“ - ľudia vzdorujúci rakovine vo Vranove nad Topľou združuje občanov s onkologickým ochorením, príbuzných pacientov a iné spriaznené osoby, ktoré majú ochotu pomáhať. Benefičné podujatia tohto združenie pravidelne podporujú svojou účasťou viacerí hostia, hudobné či tanečné skupiny ale aj jednotlivci. Výťažok z benefície je určený na rekondičné a ozdravné pobyty členov združenia.

 


stretnutia :
streda : od 15:00 - 20:00 hodiny

 

Kontakt : p. Ružena Vasilišinová
                0908 281 778 

 

Skupina ľudí, ktorí sú presvedčení, že aj s rakovinou v pätách sa dá prežiť bohatý a zmysluplný život.
Právna forma : Občianske združenie
Oblasť pôsobenia : zdravie
Aktivity a projekty :

 

SMEROM DOVNÚTRA
- Poskytujeme si navzájom psychickú podporu (vzájomné rozhovory,výmena skúseností, besedy so psychológom,...)
- Dopĺňame informácie o liečbe, zdravom životnom štýle (besedy s lekármi, kurzy prípravy zdravých jedál...)
- Snažíme sa odstraňovať následky náročnej liečby (rehabilitačné pobyty, spoločné plávanie, cvičenie...)
- Spolu sa tešíme z každého prežitého dňa, robíme si radosť starostlivosťou o seba
(kaderníctvo,kozmetika, manikérka/, návštevou spoločenských a športových podujatí /kino, divadlo, spoločné výlety, turistika...)

SMEROM VON
- Učíme spoločnosť otvorene hovoriť o rakovine ako o ťažkej chorobe a nie ako o rozsudku smrti (besedy na školách, benefičné podujatia, vlastná publikačná činnosť...)
- Spoluorganizujeme akcie, ktoré vyzývajú ľudí k tomu, aby si uvedomovali hodnotu zdravia a chránili si ho nielen vtedy, keď ho strácajú (Týždeň boja proti rakovine, Deň jabľk)
- Vlastnými podujatiami podporujeme preventívne programy (samovyšetrenie prsníkov, preventívne vyšetrenia pri rakovine hrubého čreva, očkovanie proti rakovine krčka maternice) formou besied na školách, rozdávaním letákov na podujatiach, osobnou angažovanosťou...

 

Pomohli nám však dobrí ľudia, ktorí uznali, že naše snaženie má zmysel a tak sme mohli zorganizovať okrem množstva akcií, ktoré nám lekári, psychológovia, umelci na benefičnom koncerte... urobili nezištne aj rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách, návštevy kina, divadla, akcia Zmenáreň s kozmetičkou a kaderníčkou a pod. Snažíme sa nájsť východisko aj v zdanlivo neriešiteľnej situácii, keď sa človek dozvie neuveriteľné "je to pozitívne". Tlmočíme tým, ktorých táto rana zasiahne, že život sú samé straty a nálezy. Inak to nie je ani s rakovinou. Pripradá nám zväčša ako úder osudu, ktorý iba berie-zdravie, prácu, istoty, vlasy...ale môže človeka aj obdariť príležitosťou spomaliť, preskúmať a možno aj zmeniť svoj život, hľadať a objavovať pravé hodnoty v sebe i okolo seba. Nájsť radosť zo života a jeho pravý zmysel. V OZ "NARCIS sa o to húževnato a úprimne snažíme.

 

Mediálni partneri