Workshopy fotografické 28.-29.6.2021 Hotel Patriot Vranov nad Topľou

V dňoch 28. a 29.6.2021 pracovníci Mestského domu kultúry pripravili a zorgalizovali v hoteli Patriot vo Vranove nad Topľou ďalšiu z aktivít projektu EtnoCarpathia s názvom Workshopy fotografické. Na predchádzajúcich troch Workshopoch remesla sa účastníci oboznámili s jedným z troch tradičných remesiel regiónov Šariš, Zemplín a Zamagurie. Následne na dvoch samostatných a celodenných Workshopoch fotografických sa účastníci mali možnosť naučiť ako správne a efektívne využiť moderné techniky fotografovania svojich už vyrobených výrobkov a tak nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti fotografovania. Učili sa správne využiť denne svetlo, nájsť ten správny uhol a perspektívu fotografovania, vyskúšali si rôzne druhy pozadia, naučili sa ako správne umiestniť na fotografií svoj produkt v priestore a iné dôležité informácie potrebné k jej spracovaniu. Odborné skúsenosti im odovzdal lektor Ján Radvanský, absolvent SUPŠ v Košiciach. Povolaním počítačový grafik so zameraním na umenie, fotografiu a výtvarnú tvorbu. Na workshopoch sa každý deň zúčastnilo po 23 osôb. Workshop 28.6.2021 otvoril manažér projektu Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý účastníkov poinformoval o projekte a jeho cieľoch. Spomenul aj ďalšie z plánovaných aktivít projektu, ktoré budú mať možnosť navštíviť. Nasledujúci deň workshop otvorila Silvia Nusová , ktorá spomenula možnosti jeho využitia v praxi. Na workshopoch sa zúčastnili záujemcovia rôznych vekových skupín. Našli by sme medzi nimi remeselníkov, ľudových umelcov, amatérskych výtvarníkov, fotografov, ale aj nadšencov, ktorí sa chcú niečo nové naučiť.

Miestnosť, ale aj vchod hotela Patriot boli označené plagátom, pozvánkou a časovým harmonogramom, ktoré informovali o projekte a obsahovali prvky povinnej publicity projektu. Pri vstupe do miestnosti bola umiestnené dezinfekcia. Podujatia sa uskutočnilo za riadnych hygienických podmienok v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Túto aktivitu pripravili a zrealizovali zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. ako partneri projektu P1 – s názvom EtnoCarpathia.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri