Workshopy moderné marketingové nástroje - social media.
6.- 7.7.2021 Hotel Patriot Vranov n. T.

V rámci úlohy (Ú5) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí sa v hoteli Patriot vo Vranov n. T. uskutočnili dňa 6.-7.7.2021 Worskhopy moderné marketingové nástroje. Nadväzujú na predchádzajúce Workshopy remesiel a Worskhopy fotografické, na ktorých sa účastníci naučili tvoriť výrobky jedného z troch tradičných remesiel a následne ich fotografovať. Na dvoch celodenných samostatných worskhopoch social media zužitkovali všetko čo sa doteraz naučili. Učili sa ako už vyrobený a nafotený produkt spropagovať na sociálnych sieťach.

Na workshopoch remesiel sa naučili účastníci základy jedného z troch tradičných ľudových remesiel. Získali skúsenosti ako vyrezávať a opracovávať drevo, zdobiť dekoračné a úžitkové predmety drôtom alebo tvoriť paličkovanú čipku. Tieto remeselné zručnosti ďalej využili na dvoch celodenných workshopoch na ktorých sa naučili vlastných výrobkov správne nafotiť a digitálne spracovať. Dva zaujímavé, kreatívne a praktické workshopy social media slúžili na oboznámenie sa s marketingovými nástrojmi, ktoré slúžia na spropagovanie vlastných výrobkov na sociálnych sieťach. Ako postupovať, čím sa inšpirovať, čomu sa vyhnúť a na čo sa sústrediť, aj na tieto otázky im odpoveď ponúkla lektorka Ing. Ľubomíra Borošová z Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov. Každý účastník mal k dispozícií počítač s internetovým pripojením, odborný výklad lektorky, ktorá účastníkom poskytla základné a teoretická či praktická vedomosti a skúsenosti s modernými marketingovými nástrojmi.

Podujatia sa uskutočnili za riadnych hygienických podmienok v plnom rozsahu v súlade s projektovou dokumentáciou. Túto aktivitu pripravili a zrealizovali zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. ako partneri projektu P1 – s názvom EtnoCarpathia.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri