EtnoWeekend 10. - 11.6.2022 vo Vranove n. T.

Poslednou projektovou aktivitou EtnoCarpathie na strane Mestského domu kultúry bola realizácia 2 dňového EtnoWeekendu. Termín podujatia sme zvolili na 10.- 11.6.2022. V piatok 10.6.2022 od 8.00 h do 22.00 mali možnosť návštevníci cez všetky zmysly spoznať našu kultúru, zvyky, tradície, zvuky, vône a chute. Na podujatie sme pozvali žiakov všetkých MŠ a ZŠ, obyvateľov mesta a celého poľsko-slovenského pohraničia, predstaviteľov rôznych organizácií, ale aj našich partnerov projektu. Cele podujatie sme sústredili pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T. okolitý parčík a parkovisko. Vytvorili sme 3 zóny. Zónu s javiskom a stoličkami, zónu pre divadielka, lukostrelca a sokoliara a uličku remesiel kde sa realizovali viaceré workshopy remesiel napríklad, kováč s vyhňou, hrnčiar s hrnčiarskym kruhom, tkáčka s krosnami, košikár, brašnár, drôtikárka, rezbár, výrobca fujár a píšťal, umelec, ktorý vyrábal hračky a úžitkové predmety z hliny, včelár, sokoliar ... ale miesto si tu našiel aj maliarsky workshop. V parku medzi stromami sme umiestnili sokoliara a cyklické náučné divadlo Archeopark, v ktorom sme sa dozvedeli ako sa opracovával kameň, strieľa z luku, melie zrno a obilie, vyrábajú ručné šperky alebo spracúva ovčia vlna.... a od 16.00 h sme ponúkli návštevníkom bohatý kultúrny program v podobe vystúpení etno skupín z regiónu - Folk3o, Elizabeth a HS Hrdze z Prešova a Billiho Barmana z Bratislavy s vokálistkami zo SĽUKU.

V Estrádnej sále bol spustený hologram P.J.Šafárika, etnografa, ktorý priblížil návštevníkom prírodné krásy Zemplína, Šariša a Zamaguria v 2 jazykových verziách. Zároveň si návštevníci mali možnosť pochutnať na regionálnych špecialitách PL a SK kuchyne a regionálnych sladkostiach, ktoré boli počas podujatia bezplatne rozdané verejnosti. Zároveň sme pozvali na podujatie nášho vedúceho partnera z Euroregiónu Karpatski a partnera z Okresného múzea v Rzeszowe. Divákom sa prihovoril primátor mesta a manažér projektu, ktorý poinformoval o cieľoch projektu. Spoločne s partnermi z Poľska vystúpil aj v regionálnej TV B52 a rádiu Regína Slovensko. Podujatie malo veľké množstvo návštevníkov. Postupne ho navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov. Sobota 11.6.2022 patrila zase remeselným a výtvarným workshopom a pouličným predstaveniam. Pod holým nebom sa deťom niekoľkokrát predstavili sokoliari majstra Vagana, šermiari Vikomt, divadlo Archeopark, hudobno výchovné predstavenie Legenda o kupcovi a ukážka spracovania ovčej vlny tradičným spôsobom. Aj v sobotu ako aj v piatok moderátorka verejnosť informovala o operačnom programe, financovaní i cieľoch projektu. Okoloidúcich potešila ochutnávka jedla, holografická projekcia a prezentácia regionálnych sladkostí.

Účelom podujatia je popularizovať poľsko-slovenské pohraničie a zatraktívniť ho pre obyvateľov Slovenska a turistov zo zahraničia. Z podujatia bola vyhotovená fotodokumentácia, tv reportáž, program etnoskupín bol nahraný.


Projekt EtnoCarpathia je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V
A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mediálni partneri