Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

„Vianočné trhy“

12. - 15. 12. 2013

V projekte bolo v 12. mesiaci naplánovaná aj zrealizovaná 5. aktivita projektu Vianočné trhy. Vo štvrtok 12. 12. 2013 prišli o 11.00 h do Vranova n. T. poľskí účastníci aktivity z družobného mesta Rzeszow. Pricestovali nami objednaným autobusom (S. Zietek) a časť súkromnými vozidlami. Privítal ich riaditeľ MsDK a koordinátorka projektu. Hostia sa ubytovali v hoteli Patriot a o 13.00 h obedovali v zariadení Sonáta - Lahôdky Mitaľová. Nasledovali 3 hodinové javiskové skúšky a technická príprava koncertného vystúpenia „Rzeszow Vranovu“.  Generálka prebehla úspešne a o 18.00 h nasledoval v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. samotný 60 minútový kultúrny program v réžii B. Tomczaka. V programe vystúpila tanečná skupina T8 (kategória A a B) vo viacerých tanečných choreografiách, spevácky sólisti, tanečníci scénického tanca, moderátori a v závere aj organizátori programu. Scenár odovzdal režisér technikom, zvukárovi, osvetľovačovi, účinkujúcim, inšpicii a poučil ich o nasledujúcom programe. (priložený k M. S.) Počas programu organizoval príchod a odchod účinkujúcich zo scény  a v závere vystúpil spolu s riaditeľom MsDK na javisko kde 120 divákov spoločne informovali o výsledkoch tejto cezhraničnej  spolupráce. Anna Gargala koordinovala prácu tanečných skupín či sólistov s technickým a organizačným tímom. Zároveň pôsobila ako inšpicient na javisku. V piatok 13. 12. 2013 o 10.00 h sa program „Rzeszow Vranovu“ zopakoval pred 400 žiakmi vranovského Gymnázia. (potvrdenie v M.S.) Po obede a krátkej prestávke na oddych sme sa o 13.00 h presunuli pred budovu AOC na námestie remeselníkov kde o 14.30 h nasledovalo otvorenie Vianočných trhov spojené s  kultúrnym programom. V programe na námestí pred obyvateľmi mesta a predstaviteľmi miestnej samosprávy, riaditeľmi škôl a mestských organizácii vystúpili tento krát spoločne slovenské a poľské talentované deti. Program režíroval B. Tomczak a prácu inšpicie zabezpečila A. Gargala. Po kultúrnom vystúpení privítali medzi nami poľských a slovenských remeselníkov, ktorí svoju tvorbu prezentovali od 13. do 15. 12. 2013 v čase od 10.00 do 18.00 h pred divákmi. (foto) Poľskí remeselníci (6 osôb) sa zamerali zvlášť na drevorezbu, vianočné dekoračné predmety a keramiku. Veľký úspech mala ochutnávka tradičných poľských jedál, koláčov a nápojov. Slovenskí ľudoví umelci (13 osôb) prezentovali drevorezbu, výšivky, vianočné ozdoby a dekorácie, maľované obrazy, sviečky, adventné vence ale i mnohé umelecké či úžitkové predmety. Svojich zástupcov k nám na námestie vyslala aj tento krát Chránená dielňa Dúha a Združenie na pomoc ľuďom z mentálnym postihnutím z Vranova n. T. v ktorej sa zamerali na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov. Rómovia z Rómskeho komunitného spoločenstva z Čičavy priamo pred divákmi vytesávali a opracovávali kusy dreva, ktoré premieňali na postavy v životnej veľkosti z dreveného Betlehemu. Aj táto aktivita poskytla priestor na sebarealizáciu všetkým znevýhodneným skupinám obyvateľom pohraničného regiónu. Po programe čakala na účastníkov 5. aktivity projektu  večera v Sonáte (Lahôdky Mitaľová) a spoločenský večer na ktorom sa zúčastnil aj RNDr. Miron Blaščák riaditeľ Gymnázia vo Vranove a zároveň zástupca primátora mesta Ing. Jána Ragana. Riaditeľ MDK Rzeszow tejto škole prisľúbil pomoc pri hľadaní partnera v oblasti školstva a vzdelávania z mesta Rzeszow. Vymenili si vzájomné skúsenosti a nápady na ďalšiu spoluprácu. Na ďalší deň v sobotu 14. 12. 2013 sa všetci účastníci 5. aktivity (účinkujúci, remeselníci, doprovod, delegácia, hostia) zúčastnili na 6. aktivite projektu Záverečnej konferencii a výstave prezentujúcej na alu rámoch výsledky našej doterajšej cezhraničnej spolupráce a informovala o jednotlivých aktivitách projektu. Po obede a sa riaditeľ MsDK spolu s celým projektovým tímom rozlúčil s našimi poľskými hosťami, ktorý sa vrátil späť do Rzeszowa.

Poľského partnera sme poslali elektronickú pozvánku. Z  5. aktivity Vianočné trhy bola urobená fotodokumentácia a podpísaná prezenčná listina. Miestnosť bola označená informáciou o aktivite projektu. Informácie sú uverejnené na www.kulturavranov.sk. Stánky boli patrične označené (povinná publicita) moderátori počas podujatia „Rzeszow Vranovu“ v dňoch 12. - 13. 12. 2013 aj počas programu na námestí niekoľko krát informovali o projekte, jeho výsledkoch a jeho financovaní. Plagáty s informáciou o 5. a 6. aktivite projektu boli vyvesené na výlepných plochách mesta. O podujatiach informovala naša webová stránka, facebook, mestský rozhlas a info leták (prehľad podujatí MsDK). Informácia o aktivite bola umiestnená vo Vranovskom hlásniku. Vo štvrtok 12. 12. 2013 na programe Rzeszow Vranovu sa zúčastnila redaktorka Slovenskej televízie RTVS Košice Nataša Lutterová z redakcie národnostného vysielania a urobila rozhovor s riaditeľmi oboch kultúrnych stánkov a zdokumentovala celý priebeh podujatia na videozáznam, ktorý po spracovaní odvysiela RTVS Košice. Zároveň jej riaditelia poskytli informácie o celom priebehu projektu a jeho aktivitách.

Pracovné stretnutie

26. - 27. 10. 2013

V projekte bolo v 10. mesiaci naplánované aj zrealizované pracovné stretnutie k 5. aktivite projektu Vianočné trhy. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. 26. 10. 2013 o 14.00 h za účasti Poľského partnera projektu Anny Gargaly a Boguslawa Tomczaka z Rzeszowa. Stretnutia sa zúčastnil aj Tomasz Rożek (choreograf) z Poľska s ktorým sme bezplatne konzultovali choreografie k 5. aktivite. Koordinátor projektu pridelil projektovému tímu jednotlivé úlohy spojené s nasledujúcou aktivitou projektu.

Poľského partnera sme telefonický pozvali na pracovné stretnutie. Z pracovného stretnutia bola urobená fotodokumentácia a podpísaná prezenčná listina. Miestnosť bola označená informáciou o pracovnom stretnutí k aktivite projektu. Informácie o pracovnom stretnutí sú uverejnené na www.kulturavranov.sk.

5. aktivita projektu „Vianočné trhy“ a
6. aktivita projektu „Záverečná konferencia“
Pracovné stretnutie 

25. - 26. 9. 2013

V projekte bolo v 9. mesiaci naplánované pracovné stretnutie k 5. aktivite projektu Vianočné trhy. Zrealizované bolo pracovné stretnutie projektového tímu k 5. aktivite projektu Vianočné trhy a 6. aktivite projektu „Záverečná konferencia“. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. 25. 9. 2013 o 16.00 h za účasti Poľského partnera Anny Gargaly a Boguslawa Tomczaka z Rzeszowa. Koordinátor projektu pridelil projektovému tímu jednotlivé úlohy spojené s nasledujúcimi aktivitami projektu. Určil sa počet účinkujúcich z Poľska a Slovenska, charakter, žáner a dĺžka programu.

  • 12. 12. koncert v estrádnej sále DK
  • 13. 12. koncert na námestí + prezentácia remesiel
  • 14. 12. 2013 Záverečná konferencia + výstava.

Dňa 6. 9. 2013 sa uskutočnilo vo Vranove n. T. prvé pracovné stretnutie projektového tímu k 5. aktivite projektu s riaditeľom MDK Rzeszow a 17. 9. 2013 pracovné stretnutie SK projektového tímu.

Pracovné stretnutie bolo realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri