Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Otváracia konferencia

19. 4. 2013

V projekte bola v 4. mesiaci naplánovaná a zrealizovaná 1. aktivita  - Otváracia konferencia. Uskutočnila sa v Salóniku Domu kultúry vo Vranove n. T. 19.4.2013 za účasti 40 hostí zo Slovenska ale aj Poľska. Od 9.30 do 10.30 h na konferenciu prichádzali účastníci a prezentovali sa. O 10.30 h konferenciu otvoril riaditeľ MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý 40 hosťom konferencie predstavil projekt Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou a jeho aktivity. Nasledovala video prezentácia partnerov projektu MDK Rzeszow a Jaselského domu kultúry. Konferencia pokračovala prezentáciou trvalej udržateľnosti projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť - budúcnosť, ktorú predstavil hosťom Ing. Alfonz Kobielsky. Po PC prezentácii a ústnom výklade nasledovala diskusia a prehliadka výstavy aktivít projektu. Po nej sa hostia odobrali na spoločný obed, ktorým sa konferencia skončila.

Tlačová konferencia za prítomnosti médií/reg. televízia, rozhlas, tlač/ktorej témou je zahájenie a prezentácia projektu „Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov“ za účasti predstaviteľov samosprávy mesta Vranov, delegácií a pozvaných hostí z poľského Rzeszowa a Jasla. Prezentácia trvalej udržateľnosti výsledkov projektu z programu cezhraničnej spolupráce PL- SK 2007 - 2013 „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva,“ Súčasťou konferencie je výstava na alu rámoch prezentujúca spoločné aktivity v rámci trvalej udržateľnosti projektu.

Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a
Rzeszowského vojvodstva,tradícia - súčasnosť - budúcnosť.

19. 4. 2013

Výstava výsledkov trvalej udržateľnosti projektu. Výstava mapuje výsledky trvalej udržateľnosti projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť - budúcnosť. Na 23 alu rámoch je umiestnených niekoľko desiatok fotografií zachytávajúcich priebeh cezhraničnej spolupráce medzi Mestským domom kultúry vo Vranove n. T. a jeho partnerom Domom kultúry mládeže v meste Rzeszow v období rokov 2011 - 2012. Výstava, ktorá je verejnosti sprístupnená od 19. 4. do 26. 5. 2013 vo vstupných priestoroch Domu kultúra vo Vranove n. T. ponúka návštevníkom Domu kultúry vo Vranove n. T. pestrú prehliadku našich spoločných kultúrno - spoločenských podujatí, výstav a stretnutí. Je určená širokej verejnosti a žiakom základných a stredných škôl.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri