Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Dni remesiel na námestí remesiel

23. - 25. 8. 2013

V projekte bola v 8. mesiaci naplánovaná a zrealizovaná 4. aktivita projektu Dni remesiel na námestí remesiel, ktorá sa uskutočnila 23. - 25. 8.2013 vo Vranove n. T. Zúčastnili sa jej remeselníci z Jasla, Rzeszowa a Vranova a jeho okolia. Jaselskí remeselníci (4) sa zamerali zvlášť na drevorezbu a keramiku. Veľký úspech mali výrobky pána Bogdana Kozona z Jasla (bez horných končatín), ktorý pri svojom fyzickom postihnutí vyrábal a predával výrobky z hliny a keramiku. Rzeszowskí remeselníci (5) sa venovali predaju keramiky a ozdobných predmetov. Našincom pripravili aj ochutnávku poľských tradičných jedál, koláčov a nápojov. Slovenskí ľudoví umelci (11) prezentovali drevorezbu, výšivky, maľované obrazy, maľované kraslice, výrobu šperkov a bižutérie, sviečky ale i mnohé umelecké či úžitkové predmety. Drevorezbu a krásu v dreve ukrytú objavoval Ján Babenský z Hlinného. Výrobu šperkov a bižutérie prezentovala Mária Bankovičová z Čemerného. Výšivky a ozdobné obliečky učarovali Nikole Tóthovej z Merníka. Maľované kraslice, výšivky, olejomaľby a batikované textílie predvádzala Veronika Tóthová z Vechca. Ukážky z výroby papierových kvetov ale aj kraslíc rôznych farieb a veľkostí robila Edita Sinčáková z Vranova n. T. Svojich zástupcov k nám na námestie vyslala aj Chránená dielňa Dúha a ZPMP (Združenie na pomoc ľuďom z mentálnym postihnutím z Vranova n. T.) v ktorej sa zamerali na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov. Milan Krajňak a Rómovia z Rómskeho komunitného spoločenstva z Čičavy priamo pred divákmi vytesávali a opracovávali kusy dreva,  ktoré premieňali na krásne sochy a obrazy. Táto aktivita poskytla priestor na sebarealizáciu znevýhodneným skupinám obyvateľstva pohraničného regiónu.

V piatok 23. 8. 2013 sme o 11.00 h na Dňoch remesiel na námestí remesiel, ktoré vzniklo inštalovaním 10 drevených stánkov pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T. privítali remeselníkov a odovzdali kľúče od jarmočných stánkov. Pracovník DK Vranov n. T. im poskytol informácie o bezpečnosti pri práci. Koordinátor projektu Silvia Nusová a Riaditelia MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a MDK z Rzeszowa Boguslaw Tomczak ich spoločne privítali a informovali o časovom pláne predaja a tejto aktivite. Predaj a prezentácie jednotlivých stánkov sa konali od piatka  23. 8. - do nedele 25. 8. 2013 v čase od 11.00 h do 18.00 h. V piatok 23. 8. 2013 sa na námestí pred Domom kultúry na javisku uskutočnil bohatý kultúrny program pri príležitosti otvorenia tradičného Vranovského jarmoku. Návštevníkov jarmoku potešil nielen pestrý program na javisku  ale hlavne remeselné výrobky a prezentácie remesiel a umeleckých predmetov s ľubovoľnou tematikou počas Dni remesiel na námestí remesiel. Moderátorka hneď v úvodnom vstupe informovala verejnosť o tejto 4. aktivite projektu a našich doterajších aktivitách. Oboznámila ich o ponuke jednotlivých stánkov a remeslách prezentujúcich sa v nich. Okrem pravej jarmočnej atmosféry a umeleckých či úžitkových predmetov si  návštevníci Dní remesiel z námestia remesiel domov odnášali množstvo nových zážitkov a kontaktov. Dni remesiel na námestí remesiel navštívilo množstvo domácich ale aj zahraničných návštevníkov z Poľska, Bieloruska a Čiech. Podujatie svojou účasťou podporil aj  predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Dni remesiel boli realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri