Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Workshop folklórneho tanca

21. - 25. 8. 2013

V projekte bola v 8. mesiaci naplánovaná a zrealizovaná 3. aktivita projektu Workshop folklórneho tanca, ktorý sa uskutočnil  21. - 25. 8. 2013 vo Vranove n. T. Naši hostia z Rzeszowa pricestovali do Vranova n. T. 21. 8. 2013. Koordinátorka projektu Silvia Nusová a riaditeľ Domu kultúry vo Vranove n. T. ich spoločne ubytovali v hoteli Patriot. Po krátkom oddychu sa 41 poľských účastníkov aktivity presunulo na večeru do sály DP Sonáta. Riaditeľ MsDK Vranov n. T. ich privítal a podrobne oboznámil s programom pobytu. Zároveň ich zoznámil s choreografom Mgr. Petrom Kocákom a Zuzanou Gálisovou, ktorí ich budú spoločne počas 4 dní učiť novú choreografiu s prvkami folklórnych tancov Zemplína. Nasledovala večera a oddych v hotelovej zóne. Nasledujúce 4 dni (od 22. do 25. 8.2013) sa účastníci workshopu denne v čase od 10:00 do 13:00 h a od 14:00 do 17:00 h učili v Kinosále DK vo Vranove n. T. novú slovenskú choreografiu. Dievčenskú skupinu viedla Zuzana Gálisová a chlapčenskú Peter Kocák. Neskôr choreografiu spojili a cvičili spoločne. Nad priebehom výuky dozeral koordinátor projektu S. Nusová a manažér projektu na PL strane A. Gargala spoločne s PL choreografom Tomaszom Rożekom, ktorý vedie poľský FS Rudki. 22. 8. 2013 sa ráno v Dome kultúry vo Vranove n. T. uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu s PL partnerom na ktorom sme si určili úlohy spojené s nasledujúcou aktivitou. V sobotu 24. 8. 2013 mali možnosť FS Rudki ako účastníci workshopu predviesť spoločne s členmi FS Vranovčan svoju novú 15 min. choreografiu pred stovkami divákov na tribúne pred DK Vranov n. T. . V nedeľu 25. 8. 2013 privítali veriaci na sv. omši v Bazilike Minor vo Vranove n. T. členov  FS Rudki ustrojených v krojoch. Počas Hornozemplínskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnili pred stovkami divákov 25. 8. 2013 na tribúne pred DK predviedli  v jednej choreografii aj svoje tradičné poľské tance a novú choreografiu tanca z okolia Zemplína. Na scénu vystúpili riaditelia oboch kultúrnych stánkov MsDK Vranov a MDK Rzeszow, ktorí im poďakovali za ich úsilie a reprezentáciu oboch krajín. Zároveň riaditelia informovali verejnosť o predchádzajúcich ale aj plánovaných aktivitách projektu. Večer o 20:00 h hodine sme sa s našimi hosťami z Poľska pred odchodom do Rzeszowa rozlúčili.

Pracovné stretnutie k 3. aktivite projektu
Workshop folklórneho tanca

27. 6. 2013

V projekte bolo v 6. mesiaci naplánované a zrealizované aj pracovné stretnutie k 3. aktivite projektu Workshop folklórneho tanca, uskutočnilo sa 27. 6. 2013 vo Vranove n. T. Naši poľský partneri projektu z Rzeszowa pricestovali o 13.00 hodine do Vranova n. T. Po privítaní sa odobrali na obed do Reštaurácie Junior ktorá sídli v budove DK. O 14.00 h sme sa spoločne s ďalšími 100 hosťami zúčastnili slávnostného otvorenia 3D kina Mladosť, ktoré bolo spojené s kultúrnym programom a krátkym filmovým predstavením. Po stretnutí s primátorom mesta Ing. Jánom Raganom sme sa odobrali na pracovné stretnutie. Od 18.00h do 20.00 h sme diskutovali, plánovali a prideľovali si úlohy spojené s 3. aktivitou projektu. Nasledovala spoločná pracovná večera projektového tímu a poľských hostí. O 21.00 h sa naši cezhraniční partneri p. Boguslaw Tomczak a Anna Gargala rozlúčili s riaditeľom MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym a projektovým tímom a odcestovali domov. Plánované 2 dňové stretnutie sa skrátilo na jednodňové. Náš partner z MDK Rzeszow dostal elektronicky od nás list s pozvánkou.  Miestnosť bola označená informáciou o aktivite projektu. Z pracovného stretnutia bola zhotovená aj fotodokumentácia.

Workshop a pracovné stretnutie boli realizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Mediálni partneri