Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Májová noc v Jasle a Dni mesta Boguchwala

13. - 15. 5. 2016

Náš cezhraničný partner JDK nás pozval na podujatie Májová noc v Jasle, ktorá ponúkla návštevníkom domu kultúry množstvo pozitívnych zážitkov. V piatok 13.5.2016 boli pre najmenších  pripravené hry, kúzla, súťaže a činoherné vystúpenia. Ich rodičov potešila vernisáž výstavy, ktorá obsahovala najlepšie práce ľudových umelcov. Nasledoval šansónový koncert a vystúpenie detského dychového orchestra. Na svoje si prišli aj nadšenci jazzu a milovníci zumby. Zvlášť nás upútalo vystúpenie  detského dychového orchestra a jazzovej skupiny, s ktorými by sme chceli  užšie  spolupracovať. Podujatie sa uskutočnilo v rámci trvalej udržateľnosti projektu Kultúra bez hraníc  - Rzeszow - Jaslo  - Vranov nad Topľou.
     V sobotu 14.5.2016 sme sa spoločne s primátorom  mesta Vranov n. T. Ing. Jánom Raganom a riaditeľkou ZŠ Lúčna PaedDr. Blaženou Matisovou  zúčastnili na mestských slávnostiach nášho družobného mesta –Boguchwala. Celodenný program bol spojený s obhliadkou mesta a ukážkou investícií realizovaných z fondov EÚ. Športové podujatia striedali kultúrne vystúpenia a spoločenské stretnutia. Jedno z nich využil riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky na rozhovor  s riaditeľkou   novootvoreného kultúrneho centra, ktorá pracuje s mládežou. Zaujala  a inšpirovala  nás ich praktická skúsenosť s dobrovoľnou obsluhou čajovne  v kultúrnom zariadení.
           V nedeľu 15.5.2016 sme sa zúčastnili s predstaviteľmi mesta Boguchwala na slávnostnom obede. Po obede sme navštívili MDK v Rzeszowe, odkiaľ sme prevzali medzinárodnú výstavu Naši susedia, ktorú v najbližšej dobe otvoríme vo Vranove n. T.

Mediálni partneri