Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Výstava Chvála Tvoja na veky Ad Maiorem Gloriam Tuam

20. 6. - 30. 7. 2016

Pod názvom „ Chvála Tvoja na veky  ” nájdeme v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. výstavu fotografií  poľského umelca Tomasza  Kasprzyka.  Autor  výstavy,  spoločne s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T., Vás od 20.6 . do 31.7.2016 vovedú do tajomného sveta sestier Bernardyniek,  ktorý žijú za múrmi kláštora v Zakliczynie.

Fotograf  Tomasz  Kasprzyk  musel dostať nielen špeciálne povolenie na vstup do neprístupnej zóny kláštora ale aj získať si dôveru a priazeň mníšok. Výstava s podtitulom Ad Maiorem Gloriam Tuam obsahuje niekoľko desiatok fotografií, ktoré zachytávajú  rehoľné sestry  v rôznom veku, každú so svojim osudom v schéme každodenného života, s osobitným poslaním obetovať sa pre iných. Pozorný a citlivý príjemca ocení úprimnosť a otvorenosť sestier Bernardyniek, s akou nás zoznámili so svojím svetom. V dňoch od 20.6 . do 31.7.2016  sa máme možnosť v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. zamyslieť a venovať sa  reflexii nad rozmanitosťou ľudských osudov. www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl

omasz  Kasprzyk  je členom Fotoklubu Poľskej republiky so sídlom vo Varšave a Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) so sídlom v Paríži. Je tiež členom Fotografického spolku v Krynici a skupiny PLAJA – neformálneho združenia výtvarníkov z Jasla. V roku 2010 boli jeho fotografie ocenené na „XI. Medzinárodnej  fotografickej  súťaži  umeleckého  aktu a portrétu  Andrzeja Krynického – AFRODYTA 2010“. Vlastní medailu „Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Výstava vznikla v spolupráci so spoločnosťou „Celfoto”. www.kasprzyk-art.eu

Mediálni partneri