Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

XI. Medzinárodné dni vína v Jasle

27. 8. 2016

V sobotu 27.8.2016 sa začali XI. Medzinárodné dni vína v  Jasle. Oslavy oficiálne otvoril  pestrofarebný  sprievod kráčajúci od mestskej radnice cez námestie. Každý ľudový súbor zo zahraničia prezentoval svoje mesto tradičným národným odevom a hudbou. V sprievode zaujali svoje čestné miesta zahraničné delegácie, predstavitelia vlády i samosprávy ale aj miestni vinári a producenti regionálnych špecialít, ktorí sa spoločne presunuli na námestie. Na tribúne okrem úvodných prejavov miestnych predstaviteľov a zahraničných delegácií sa počas dvoch dní Jaselčanom  predstavili  umelecké telesá z partnerských miest: Maďarska (Szaroszpatak), Čiech (Hodonín), Ukrajiny (Truskawiec) a Slovenska (Vranov nad Topľou, Liptovsky Mikuláš, Trebišov a Bardejov. Na námestí sa  prezentovali spomínané mesta aj svojimi tradičnými remeslami alebo ľudovo – umeleckými výrobkami. Z Vranova n. T. nás reprezentovala folklórna skupina Kňahinka, ktorá si svojím temperamentným tancom a chytľavou muzikou získali mnohých divákov. Dekoračné predmety, na sklo maľované obrazy a nástenné hodiny Poliakom priblížila  výtvarníčka Daniela Petríková z Vranova n. T.  V ďalšom remeselnom stánku nechýbali  ručne maľované hodvábne šatky a bižutéria z dielne Márie Bankovičovej.  Všetkým, ktorí Slovensko a zvlášť naše mesto reprezentovali ĎAKUJEME.  Najväčší nápor okoloidúcich nastal pri  stánkoch, kde sa ochutnávali vína miestnych vinárov a vinárov z Maďarska, Gruzínska a Bulharska. Mestské slávnosti pokračovali do neskorých večerných hodín. Kultúrny program bol rôznorodý. Deti sa tešili na rôzne zaujímavé atrakcie, maľovanie na tvár, skákacie hrady, historickú šermiarsku show, sokoliarov ... Mládež tlieskala Stefanovi Terranzzinovi a jeho tanečnej show. Divákov zaujalo aj vystúpenie rockovej skupiny Piotra Nowaka, jazzový koncert a vystúpenie Kabaretu pod Wyrwigroszem.
Mesto Jaslo je našim  družobným mestom od roku  2014, kedy sa v Jasle podpísala partnerská zmluva medzi oboma mestami. Jej podpísaním  obaja primátori deklarovali  vôľu vzájomnej podpory a spolupráce v  politickej, hospodárskej, kultúrnej a športovej oblasti. Na XI. Medzinárodné dní vína dostali pozvanie aj zástupcovia nášho mesta:  primátor Vranova n. T.  Ing. Ján Ragan, prednosta Obvodného úradu Mgr. Andrej Krišanda a poslanec MsZ Ing. Ľubomír Pidaný, ktorí zablahoželali mestu Jaslu k viacerým úspechom. V oblasti kultúry medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. pod vedením Ing. Alfonza Kobielského, ktorý aktívne spolupracuje s Jaselskym domom kultúry / JDK/. Tieto kultúrne inštitúcie spolupracujú od roku  2012 a  s účasťou oboch miest  zrealizovali 22 spoločných aktivít.  O našej aktívnej spolupráci svedčí aj fakt, že 16.8.2016 obe mestá zložili v rámci programu Interreg V-A spoločný investičný projekt  na zatraktívnenie oboch miest v oblasti turistiky na základe našej spoločnej historickej  udalosti. PL-SK/PO/IPP/III/097  Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou

Mediálni partneri