Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Pracovné stretnutie v JDK

30. 3. 2017

Predposledný marcový deň sme navštívili naše partnerské mesto Jaslo. V JDK sme sa stretli s riaditeľom Jaselského domu kultúry Januszom Szewczikom. Cieľom nášho pracovného stretnutia bolo dohodnúť sa na spoločnom pracovnom stretnutí pracovníkov Mestského domu kultúry Vranov n. T. s pracovníkmi Jaselského domu kultúry za účelom spoznania sa, výmeny skúsenosti a plánovania spoločných podujatí na ďalšie obdobie. Pracovné stretnutie sa zrealizuje na základe nášho partnerstva medzi mestami Jaslo a Vranov n. T., ktoré bolo uzavreté medzi spomínanými mestami 24. januára 2014. Navyše Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Jaselským domom kultúry v oblasti kultúry od roku 2013, keď tieto organizácie vstúpili spoločne s Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe do projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov n. T. realizovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V JDK sme sa stretli aj s primátorom mesta Jaslo - Ryszardom Pabianom, s ktorým sme prebrali ďalšie postupy, ktoré je potrebné dodržať pri podávaní nášho spoločného projektu „Keď história spája“.

Mediálni partneri